[{"image_directory": "set_2", "create_date": "2019-07-05 13:54:50", "lines": [{"answer": "Miranda", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 512, "question": "Vernieuwing, groei en schaalvergroting", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 513, "question": "Ontvankelijkheid en intu\u00eftieve ervaring", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 514, "question": "Be\u00efnvloeden en zuiver maken", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 515, "question": "Betrouwbaarheid en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 526, "question": "Onderling uitwisselen, adviseren en kritisch becommentari\u00ebren", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 527, "question": "Praktische verantwoordelijkheid en nuttige activiteit", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 528, "question": "Kennis en ervaring, uitkomst en gevolg", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 529, "question": "Verweving, nieuwe hulpbronnen en middelen", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 540, "question": "Levendigheid en activering", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 541, "question": "Betrouwbare samenhang en vormgeving", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 542, "question": "Resultaat, uitkomst en verdienste", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 543, "question": "Vruchtbaarheid en continu\u00efteit", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 554, "question": "Klimaat en atmosfeer", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 555, "question": "Experiment en strategie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 556, "question": "Voorbereiding en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 557, "question": "Binding, samenhang en steun", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 568, "question": "Externe ondersteuning, betrekkingen en beeldvorming", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 569, "question": "Duidelijkheid en ge\u00efnformeerd zijn", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 570, "question": "Gereed zijn en slagvaardigheid", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 571, "question": "Oorspronkelijkheid, onbevreesdheid en vrijmoedigheid", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 582, "question": "Stevigheid en betrouwbaarheid", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 583, "question": "Prestatie, verdienste en output", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 584, "question": "Integratie, beelden en concepten", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 585, "question": "Scholing, coaching en vorming", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 596, "question": "Voorbereiden, tenuitvoerleggen en evalueren", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 597, "question": "Effectiviteit, efficiency en optimalisatie", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 598, "question": "Koers, doelstelling en bestemming", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 599, "question": "Feiten en gegevens, vaardigheid en objectiviteit", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 610, "question": "Indeling, duidelijkheid en afstemming", "sequence": 11, "question_id": 71}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 611, "question": "Overdenking en observatie", "sequence": 11, "question_id": 71}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 612, "question": "Gevoel en sensitiviteit", "sequence": 11, "question_id": 71}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 613, "question": "Verandering, afwisseling en vernieuwing", "sequence": 11, "question_id": 71}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 624, "question": "Vormen, bewerken en tot uitdrukking brengen", "sequence": 11, "question_id": 72}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 625, "question": "Doel stellen, instrumenteren en uitkomst geven", "sequence": 11, "question_id": 72}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 626, "question": "Veranderen, nieuw maken en reinigen", "sequence": 11, "question_id": 72}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 627, "question": "Doeltreffend zijn, richten en ondersteunen", "sequence": 11, "question_id": 72}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 638, "question": "Volharden, continueren en funderen", "sequence": 11, "question_id": 73}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 639, "question": "Doordringen en beargumenteren", "sequence": 11, "question_id": 73}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 640, "question": "Vaart, beweging en score", "sequence": 11, "question_id": 73}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 641, "question": "Hernieuwing en zuivering", "sequence": 11, "question_id": 73}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 652, "question": "Onbevangenheid, vrije vorm en expressie", "sequence": 11, "question_id": 74}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 653, "question": "Continu\u00efteit, worteling en vaste grond", "sequence": 11, "question_id": 74}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 654, "question": "Ontstopping en activering", "sequence": 11, "question_id": 74}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 655, "question": "Onderling overleg en saamhorigheid", "sequence": 11, "question_id": 74}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 666, "question": "Frisheid, levendigheid en ontvankelijkheid", "sequence": 11, "question_id": 75}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 667, "question": "Verankering, versteviging en basis", "sequence": 11, "question_id": 75}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 668, "question": "Voorbereiding, planning en voortgangsbewaking", "sequence": 11, "question_id": 75}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 669, "question": "Logisch denken en concrete objectiviteit", "sequence": 11, "question_id": 75}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 680, "question": "Fundering en duurzaamheid, vorm en detail", "sequence": 11, "question_id": 76}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 681, "question": "Bestudering en nauwkeurigheid, zichtbaarheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 76}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 682, "question": "Overzicht en regelmaat, grondigheid en stevigheid", "sequence": 11, "question_id": 76}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 683, "question": "Punctualiteit en tijdigheid, dienstbetoon en accurate uitvoering", "sequence": 11, "question_id": 76}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 694, "question": "Bewegingsvrijheid, activiteit en\u00a0onafhankelijkheid", "sequence": 11, "question_id": 77}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 695, "question": "Deskundigheid, indeling en planning", "sequence": 11, "question_id": 77}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 696, "question": "Gemeenschappelijke omgang en gezamenlijk overleg", "sequence": 11, "question_id": 77}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 697, "question": "Voeling, contact en wisselwerking", "sequence": 11, "question_id": 77}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 708, "question": "Ontvankelijkheid, helderheid en transparantie", "sequence": 11, "question_id": 78}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 709, "question": "Initiatief, vertrouwen en duurzame gerichtheid", "sequence": 11, "question_id": 78}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 710, "question": "Creativiteit, overdracht en verbinding", "sequence": 11, "question_id": 78}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 711, "question": "Levenskracht, natuur en belichaming", "sequence": 11, "question_id": 78}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 722, "question": "Aanvaarding en hier-en-nu-gericht zijn", "sequence": 11, "question_id": 79}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 723, "question": "Oorspronkelijkheid, aanpassing en uitwisseling", "sequence": 11, "question_id": 79}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 724, "question": "Geduld en aanwezigheid, afstemming en evenwicht", "sequence": 11, "question_id": 79}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 725, "question": "Trefzekerheid, betekenis en vormgeving", "sequence": 11, "question_id": 79}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 736, "question": "Richting, beweging en vertrouwen", "sequence": 11, "question_id": 80}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 737, "question": "Uitwisseling en dienstbaarheid", "sequence": 11, "question_id": 80}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 738, "question": "Vormvastheid en overzicht", "sequence": 11, "question_id": 80}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 739, "question": "Voortgang, bemiddeling en behartiging", "sequence": 11, "question_id": 80}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 750, "question": "Waarheid, duurzaamheid en verwezenlijking", "sequence": 11, "question_id": 81}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 751, "question": "Spontaniteit en expressie", "sequence": 11, "question_id": 81}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 752, "question": "Aanvoeling en ontstopping", "sequence": 11, "question_id": 81}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 753, "question": "Losse natuurlijkheid en onbevangen beschikbaarheid", "sequence": 11, "question_id": 81}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 764, "question": "Inzichtelijkheid, indeling en functionaliteit", "sequence": 11, "question_id": 82}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 765, "question": "Beeldvorming, omgeving en betrekkingen", "sequence": 11, "question_id": 82}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 766, "question": "Afwisseling en beweging", "sequence": 11, "question_id": 82}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 767, "question": "Richting en fysieke aanwezigheid", "sequence": 11, "question_id": 82}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 778, "question": "Verduurzamen, vaste richting geven en funderen", "sequence": 12, "question_id": 83}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 779, "question": "Verenigen, verlangen en verbinden", "sequence": 11, "question_id": 83}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 780, "question": "Gewaarworden, omzetten en samenvoegen", "sequence": 12, "question_id": 83}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 781, "question": "Ervaren, fysiek scheppen en verduidelijken", "sequence": 11, "question_id": 83}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 792, "question": "Samengaan en verduidelijken", "sequence": 11, "question_id": 84}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 793, "question": "Ge\u00efnformeerd, helderheid en duidelijkheid zijn", "sequence": 11, "question_id": 84}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 794, "question": "Intu\u00eftief en lichamelijk zijn", "sequence": 11, "question_id": 84}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 795, "question": "Overeenstemmen, bewegen en standvastig zijn", "sequence": 11, "question_id": 84}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 806, "question": "Schoonmaken en wederopbouwen", "sequence": 11, "question_id": 85}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 807, "question": "Omvattend weten en vertrouwen", "sequence": 11, "question_id": 85}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 808, "question": "Vormgeven en overleggen, realiseren en aanpassen", "sequence": 11, "question_id": 85}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 809, "question": "Richten en overbruggen, omvormen en verbinden", "sequence": 11, "question_id": 85}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 820, "question": "Richtinggevoel en activiteit, voorstelling en navolging", "sequence": 11, "question_id": 86}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 821, "question": "Evenwicht en trefzekerheid, aansluiting en overdracht", "sequence": 11, "question_id": 86}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 822, "question": "Aanwezigheid, beschikbaarheid en onbevangenheid", "sequence": 12, "question_id": 86}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 823, "question": "Gericht vermogen, waarheid en duurzame verbinding", "sequence": 11, "question_id": 86}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 834, "question": "Creatieve voortplanting en doelgerichte activiteit", "sequence": 12, "question_id": 87}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 835, "question": "Duur en regelmaat, geloof en vormgeving", "sequence": 12, "question_id": 87}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 836, "question": "Participatie, uitwisseling en overleg", "sequence": 12, "question_id": 87}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 837, "question": "Voorbereiding, planning en overzicht", "sequence": 12, "question_id": 87}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 848, "question": "Omgeving en public relations", "sequence": 12, "question_id": 88}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 849, "question": "Bediening, nauwkeurigheid en nazorg", "sequence": 12, "question_id": 88}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 850, "question": "Inleving en slagvaardigheid", "sequence": 12, "question_id": 88}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 851, "question": "Product en realisatie", "sequence": 12, "question_id": 88}], "consultant_name": "Nanda Bramer", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 2059, "id": 6362, "partner_name": "Miranda Nouwen", "version": 0, "main_document": "bl-print.tex", "consultant_organizationname": "BlijWerkt", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2019-07-05 18:01:45", "lines": [], "consultant_name": "Nanda Bramer", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 2059, "id": 6364, "partner_name": "Miranda Nouwen", "version": 0, "main_document": "bl-print.tex", "consultant_organizationname": "BlijWerkt", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Functie", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 4}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2019-11-02 22:20:14", "lines": [], "consultant_name": "Tom Albertsma", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 2116, "id": 6892, "partner_name": "Ionut Adrian Chiriac", "version": 0, "main_document": "MYfullpotential.tex", "consultant_organizationname": "MY-organization", "partner_street2": false, "partner_lang": "en_US", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Function", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 4}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2019-11-02 22:20:14", "lines": [], "consultant_name": "Tom Albertsma", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 2116, "id": 6893, "partner_name": "Ionut Adrian Chiriac", "version": 0, "main_document": "MYfullpotential.tex", "consultant_organizationname": "MY-organization", "partner_street2": false, "partner_lang": "en_US", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Person", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2019-11-09 20:58:02", "lines": [], "consultant_name": "Tom Albertsma", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 2122, "id": 6915, "partner_name": "Flesaru Daniel", "version": 0, "main_document": "MYfullpotential.tex", "consultant_organizationname": "MY-organization", "partner_street2": false, "partner_lang": "en_US", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Function", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 4}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2019-11-09 20:58:02", "lines": [], "consultant_name": "Tom Albertsma", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 2122, "id": 6916, "partner_name": "Flesaru Daniel", "version": 0, "main_document": "MYfullpotential.tex", "consultant_organizationname": "MY-organization", "partner_street2": false, "partner_lang": "en_US", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Person", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2020-02-12 13:20:03", "lines": [], "consultant_name": "Tom Albertsma", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 2151, "id": 7179, "partner_name": "Jason Williams", "version": 0, "main_document": "MYfullpotential.tex", "consultant_organizationname": "MY-organization", "partner_street2": false, "partner_lang": "en_US", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Function", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 4}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2020-02-12 13:20:03", "lines": [], "consultant_name": "Tom Albertsma", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 2151, "id": 7180, "partner_name": "Jason Williams", "version": 0, "main_document": "MYfullpotential.tex", "consultant_organizationname": "MY-organization", "partner_street2": false, "partner_lang": "en_US", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Person", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2020-08-28 06:13:57", "lines": [], "consultant_name": "Nanda Bramer", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 2233, "id": 8925, "partner_name": "Nikki Habers", "version": 0, "main_document": "bl-print.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Functie", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 4}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2020-08-28 06:13:57", "lines": [], "consultant_name": "Nanda Bramer", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 2233, "id": 8926, "partner_name": "Nikki Habers", "version": 0, "main_document": "bl-print.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2020-10-06 06:53:40", "lines": [], "consultant_name": "Karel de Vries", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 2256, "id": 9241, "partner_name": "Janneke Vallenga", "version": 0, "main_document": "MYfullpotential.tex", "consultant_organizationname": "MY-organization", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Functie", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 4}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2020-10-06 06:54:05", "lines": [], "consultant_name": "Karel de Vries", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 2256, "id": 9242, "partner_name": "Janneke Vallenga", "version": 0, "main_document": "MYfullpotential.tex", "consultant_organizationname": "MY-organization", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2021-03-26 14:36:39", "lines": [{"answer": "Office Manager", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is jouw functie?", "sequence": 10, "question_id": 25}, {"answer": "MBO", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is het kennis- en opleidingsniveau van de functie?", "sequence": 10, "question_id": 26}, {"answer": "De veelzijdigheid, vliegende keep en mee mogen denken.", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is leuk aan deze functie?", "sequence": 10, "question_id": 27}, {"answer": "Koude acquisitie", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is niet of minder leuk aan deze functie of activiteit?", "sequence": 10, "question_id": 28}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 98, "question": "Onderzoek en ordenen", "sequence": 12, "question_id": 29}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 99, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 29}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 100, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 29}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 101, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 29}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 112, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 30}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 113, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 30}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 114, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 30}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 115, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 30}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 126, "question": "Vernieuwing, groei en schaalvergroting", "sequence": 11, "question_id": 31}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 127, "question": "Ontvankelijkheid en intu\u00eftieve ervaring", "sequence": 11, "question_id": 31}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 128, "question": "Be\u00efnvloeden en zuiver maken", "sequence": 11, "question_id": 31}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 129, "question": "Betrouwbaarheid en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 31}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 140, "question": "Onderling uitwisselen, adviseren en kritisch becommentari\u00ebren", "sequence": 11, "question_id": 32}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 141, "question": "Praktische verantwoordelijkheid en nuttige activiteit", "sequence": 11, "question_id": 32}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 142, "question": "Kennis en ervaring, uitkomst en gevolg", "sequence": 11, "question_id": 32}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 143, "question": "Verweving, nieuwe hulpbronnen en middelen", "sequence": 11, "question_id": 32}], "consultant_name": "Andrea de Boeij-van Harn", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 3921, "id": 10116, "partner_name": "Sandy Span", "version": 0, "main_document": "MYfullpotential.tex", "consultant_organizationname": "MY-organization", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Functie", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 4}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2021-03-26 14:37:03", "lines": [{"answer": "Sandy", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}], "consultant_name": "Andrea de Boeij-van Harn", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 3921, "id": 10117, "partner_name": "Sandy Span", "version": 0, "main_document": "MYfullpotential.tex", "consultant_organizationname": "MY-organization", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2021-04-11 08:55:56", "lines": [{"answer": "Administration", "matrix_row_id": false, "question": "What is your position or function?", "sequence": 10, "question_id": 25}, {"answer": "High school", "matrix_row_id": false, "question": "What is the level of knowledge and skillbase of the position?", "sequence": 10, "question_id": 26}, {"answer": "Easy work", "matrix_row_id": false, "question": "What is enjoyable about this position or function?", "sequence": 10, "question_id": 27}, {"answer": "The people", "matrix_row_id": false, "question": "What is not enjoyable or less enjoyable about this position or function?", "sequence": 10, "question_id": 28}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 98, "question": "Investigation and arrangement", "sequence": 11, "question_id": 29}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 99, "question": "Development and practice", "sequence": 11, "question_id": 29}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 100, "question": "Resources and contacts", "sequence": 12, "question_id": 29}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 101, "question": "Goal orientation and direction", "sequence": 12, "question_id": 29}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 112, "question": "Being active, pragmatic and useful", "sequence": 11, "question_id": 30}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 113, "question": "Analyzing and thinking logically", "sequence": 11, "question_id": 30}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 114, "question": "Perceiving and observing", "sequence": 11, "question_id": 30}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 115, "question": "Reasoning and forming concepts", "sequence": 11, "question_id": 30}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 126, "question": "Renewal, growth and scaling up", "sequence": 11, "question_id": 31}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 127, "question": "Receptivity and intuitive experience", "sequence": 11, "question_id": 31}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 128, "question": "Influencing and purifying", "sequence": 11, "question_id": 31}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 129, "question": "Reliability and verification", "sequence": 11, "question_id": 31}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 140, "question": "Mutual exchange, advising and commenting critically", "sequence": 11, "question_id": 32}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 141, "question": "Practical responsibility and useful activity", "sequence": 11, "question_id": 32}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 142, "question": "Knowledge and experience, outcome and effect", "sequence": 11, "question_id": 32}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 143, "question": "New resources and acquisition", "sequence": 11, "question_id": 32}, {"answer": "0", "matrix_row_id": 154, "question": "Animation and activation", "sequence": 10, "question_id": 33}, {"answer": "1", "matrix_row_id": 155, "question": "Reliable consistency and design", "sequence": 11, "question_id": 33}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 156, "question": "Result, outcome and merits", "sequence": 11, "question_id": 33}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 157, "question": "Fertility and continuity", "sequence": 11, "question_id": 33}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 168, "question": "Climate and atmosphere", "sequence": 11, "question_id": 34}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 169, "question": "Experiment and strategy", "sequence": 11, "question_id": 34}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 170, "question": "Preparation and verification", "sequence": 11, "question_id": 34}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 171, "question": "Bonding, consistency and support", "sequence": 11, "question_id": 34}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 182, "question": "External support, relations and imaging", "sequence": 11, "question_id": 35}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 183, "question": "Clarity and being informed", "sequence": 11, "question_id": 35}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 184, "question": "Being ready and decisiveness", "sequence": 11, "question_id": 35}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 185, "question": "Originality, fearlessness and frankness", "sequence": 11, "question_id": 35}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 196, "question": "Sturdiness and reliability", "sequence": 11, "question_id": 36}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 197, "question": "Achievement, merits and output", "sequence": 11, "question_id": 36}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 198, "question": "Integration, images and concepts", "sequence": 11, "question_id": 36}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 199, "question": "Schooling, coaching and education", "sequence": 11, "question_id": 36}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 210, "question": "Preparation, implementation and evaluation", "sequence": 11, "question_id": 37}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 211, "question": "Effectiveness, efficiency and optimization", "sequence": 11, "question_id": 37}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 212, "question": "Course, objective and destination", "sequence": 11, "question_id": 37}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 213, "question": "Facts and data, skillfulness and objectivity", "sequence": 11, "question_id": 37}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 223, "question": "Layout, clarity and alignment", "sequence": 11, "question_id": 38}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 224, "question": "Contemplation and observation", "sequence": 11, "question_id": 38}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 225, "question": "Feeling and sensitivity", "sequence": 12, "question_id": 38}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 226, "question": "Change, diversity and renewal", "sequence": 12, "question_id": 38}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 237, "question": "Shaping, cultivation and expression", "sequence": 11, "question_id": 39}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 238, "question": "Objective, instrumentation and outcome", "sequence": 11, "question_id": 39}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 239, "question": "Change, renewal and purification", "sequence": 11, "question_id": 39}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 240, "question": "Effectiveness, focus and support", "sequence": 11, "question_id": 39}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 251, "question": "Perseverance, continuity and foundation", "sequence": 11, "question_id": 40}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 252, "question": "Pervasion and reasoning", "sequence": 11, "question_id": 40}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 253, "question": "Speed, movement and score", "sequence": 11, "question_id": 40}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 254, "question": "Renewal and purification", "sequence": 11, "question_id": 40}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 265, "question": "Impartiality, free form and expression", "sequence": 11, "question_id": 41}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 266, "question": "Continuity, rooting and solid ground", "sequence": 11, "question_id": 41}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 267, "question": "Unclogging, untying and activation", "sequence": 11, "question_id": 41}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 268, "question": "Mutual consultation and solidarity", "sequence": 11, "question_id": 41}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 279, "question": "Freshness, liveliness and receptivity", "sequence": 11, "question_id": 42}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 280, "question": "Anchoring, reinforcement and base", "sequence": 11, "question_id": 42}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 281, "question": "Preparation, planning and progress monitoring", "sequence": 11, "question_id": 42}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 282, "question": "Logical thinking and concrete objectivity", "sequence": 11, "question_id": 42}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 293, "question": "Foundation and durability, shape and detail", "sequence": 11, "question_id": 43}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 294, "question": "Study and precision, visibility and direction", "sequence": 11, "question_id": 43}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 295, "question": "Overview and regularity, thoroughness and solidity", "sequence": 11, "question_id": 43}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 296, "question": "Punctuality and timelines, service and accurate implementation", "sequence": 11, "question_id": 43}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 307, "question": "Freedom of movement, independence and activity", "sequence": 11, "question_id": 44}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 308, "question": "Expertise, layout and planning", "sequence": 11, "question_id": 44}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 309, "question": "Common fellowship and mutual consultation", "sequence": 11, "question_id": 44}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 310, "question": "Feeling, contact and interaction", "sequence": 11, "question_id": 44}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 321, "question": "Receptivity, clearness and transparency", "sequence": 11, "question_id": 45}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 322, "question": "Initiative, trust and durable directedness", "sequence": 11, "question_id": 45}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 323, "question": "Creativity, transfer and connection", "sequence": 11, "question_id": 45}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 324, "question": "Life force, nature and embodiment", "sequence": 11, "question_id": 45}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 335, "question": "Acceptance and here-and-now-focus", "sequence": 11, "question_id": 46}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 336, "question": "Originality, adaptation and exchange", "sequence": 11, "question_id": 46}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 337, "question": "Patience and presence, alignment and balance", "sequence": 11, "question_id": 46}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 338, "question": "Accuracy, meaning and design", "sequence": 11, "question_id": 46}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 349, "question": "Direction, movement and trust", "sequence": 11, "question_id": 47}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 350, "question": "Exchange and servitude", "sequence": 11, "question_id": 47}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 351, "question": "Form retention and overview", "sequence": 11, "question_id": 47}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 352, "question": "Progress, mediation and representation", "sequence": 11, "question_id": 47}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 363, "question": "Truth, durability and achievement", "sequence": 11, "question_id": 48}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 364, "question": "Spontaneity and expression", "sequence": 11, "question_id": 48}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 365, "question": "Being sensing and unclogging", "sequence": 11, "question_id": 48}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 366, "question": "Loose naturalness and open-minded availability", "sequence": 11, "question_id": 48}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 377, "question": "Transparency, format and functionality", "sequence": 11, "question_id": 49}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 378, "question": "Imaging, surroundings and relationships", "sequence": 11, "question_id": 49}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 379, "question": "Variety and movement", "sequence": 11, "question_id": 49}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 380, "question": "Will to live and physical presence", "sequence": 11, "question_id": 49}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 391, "question": "Preserve, give solid direction and build", "sequence": 11, "question_id": 50}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 392, "question": "Unite, desire and connect", "sequence": 11, "question_id": 50}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 393, "question": "Perceive, convert and conjoin", "sequence": 11, "question_id": 50}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 394, "question": "Experience, physical create and clarify", "sequence": 11, "question_id": 50}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 405, "question": "Go together, combine and agree", "sequence": 11, "question_id": 51}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 406, "question": "Be informed, distinct and clear", "sequence": 11, "question_id": 51}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 407, "question": "Be intuitive and physical", "sequence": 11, "question_id": 51}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 408, "question": "Agree, move and be steadfast", "sequence": 11, "question_id": 51}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 419, "question": "Clean up and rebuild", "sequence": 11, "question_id": 52}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 420, "question": "Comprehensibly know and trust", "sequence": 11, "question_id": 52}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 421, "question": "Design and consult, implement and customize", "sequence": 11, "question_id": 52}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 422, "question": "Direction and bridge, transform and connect", "sequence": 11, "question_id": 52}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 433, "question": "A sense of direction and activity, representation and following", "sequence": 11, "question_id": 53}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 434, "question": "Balance and accuracy, connection and transmission", "sequence": 11, "question_id": 53}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 435, "question": "Presence, availability and open-mindedness", "sequence": 11, "question_id": 53}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 436, "question": "Focused ability, truth and lasting connection", "sequence": 11, "question_id": 53}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 447, "question": "Creative reproduction and goal-oriented activity", "sequence": 11, "question_id": 54}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 448, "question": "Duration and regularity, belief and design", "sequence": 11, "question_id": 54}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 449, "question": "Participation, exchange and consultation", "sequence": 11, "question_id": 54}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 450, "question": "Preparation, planning and overview", "sequence": 11, "question_id": 54}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 461, "question": "Surroundings and public relations", "sequence": 11, "question_id": 55}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 462, "question": "Service, accuracy and aftercare", "sequence": 11, "question_id": 55}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 463, "question": "Empathy and readiness", "sequence": 11, "question_id": 55}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 464, "question": "Product and realization", "sequence": 11, "question_id": 55}], "consultant_name": "Tom Albertsma", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 3924, "id": 10158, "partner_name": "Avi Kabani", "version": 0, "main_document": "bl-print.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "en_US", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Function", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 4}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2021-04-11 08:55:56", "lines": [], "consultant_name": "Tom Albertsma", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 3924, "id": 10159, "partner_name": "Avi Kabani", "version": 0, "main_document": "bl-print.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "en_US", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Person", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2021-07-14 04:51:24", "lines": [{"answer": "Productie werker", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is jouw functie?", "sequence": 10, "question_id": 25}, {"answer": "MBO", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is het kennis- en opleidingsniveau van de functie?", "sequence": 10, "question_id": 26}, {"answer": "diversiteit van werk", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is leuk aan deze functie?", "sequence": 10, "question_id": 27}, {"answer": "herhaalbaarheid van projecten", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is niet of minder leuk aan deze functie of activiteit?", "sequence": 10, "question_id": 28}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 98, "question": "Onderzoek en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 29}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 99, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 12, "question_id": 29}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 100, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 29}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 101, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 12, "question_id": 29}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 112, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 30}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 113, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 30}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 114, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 30}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 115, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 30}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 126, "question": "Vernieuwing, groei en schaalvergroting", "sequence": 11, "question_id": 31}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 127, "question": "Ontvankelijkheid en intu\u00eftieve ervaring", "sequence": 11, "question_id": 31}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 128, "question": "Be\u00efnvloeden en zuiver maken", "sequence": 11, "question_id": 31}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 129, "question": "Betrouwbaarheid en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 31}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 140, "question": "Onderling uitwisselen, adviseren en kritisch becommentari\u00ebren", "sequence": 11, "question_id": 32}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 141, "question": "Praktische verantwoordelijkheid en nuttige activiteit", "sequence": 11, "question_id": 32}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 142, "question": "Kennis en ervaring, uitkomst en gevolg", "sequence": 11, "question_id": 32}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 143, "question": "Verweving, nieuwe hulpbronnen en middelen", "sequence": 11, "question_id": 32}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 154, "question": "Levendigheid en activering", "sequence": 11, "question_id": 33}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 155, "question": "Betrouwbare samenhang en vormgeving", "sequence": 11, "question_id": 33}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 156, "question": "Resultaat, uitkomst en verdienste", "sequence": 11, "question_id": 33}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 157, "question": "Vruchtbaarheid en continu\u00efteit", "sequence": 11, "question_id": 33}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 168, "question": "Klimaat en atmosfeer", "sequence": 11, "question_id": 34}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 169, "question": "Experiment en strategie", "sequence": 11, "question_id": 34}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 170, "question": "Voorbereiding en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 34}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 171, "question": "Binding, samenhang en steun", "sequence": 11, "question_id": 34}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 182, "question": "Externe ondersteuning, betrekkingen en beeldvorming", "sequence": 11, "question_id": 35}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 183, "question": "Duidelijkheid en ge\u00efnformeerd zijn", "sequence": 11, "question_id": 35}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 184, "question": "Gereed zijn en slagvaardigheid", "sequence": 11, "question_id": 35}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 185, "question": "Oorspronkelijkheid, onbevreesdheid en vrijmoedigheid", "sequence": 11, "question_id": 35}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 196, "question": "Stevigheid en betrouwbaarheid", "sequence": 11, "question_id": 36}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 197, "question": "Prestatie, verdienste en output", "sequence": 11, "question_id": 36}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 198, "question": "Integratie, beelden en concepten", "sequence": 11, "question_id": 36}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 199, "question": "Scholing, coaching en vorming", "sequence": 11, "question_id": 36}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 210, "question": "Voorbereiden, tenuitvoerleggen en evalueren", "sequence": 11, "question_id": 37}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 211, "question": "Effectiviteit, efficiency en optimalisatie", "sequence": 11, "question_id": 37}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 212, "question": "Koers, doelstelling en bestemming", "sequence": 11, "question_id": 37}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 213, "question": "Feiten en gegevens, vaardigheid en objectiviteit", "sequence": 11, "question_id": 37}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 223, "question": "Indeling, duidelijkheid en afstemming", "sequence": 12, "question_id": 38}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 224, "question": "Overdenking en observatie", "sequence": 13, "question_id": 38}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 225, "question": "Gevoel en sensitiviteit", "sequence": 11, "question_id": 38}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 226, "question": "Verandering, afwisseling en vernieuwing", "sequence": 12, "question_id": 38}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 237, "question": "Vormen, bewerken en tot uitdrukking brengen", "sequence": 11, "question_id": 39}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 238, "question": "Doel stellen, instrumenteren en uitkomst geven", "sequence": 11, "question_id": 39}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 239, "question": "Veranderen, nieuw maken en reinigen", "sequence": 11, "question_id": 39}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 240, "question": "Doeltreffend zijn, richten en ondersteunen", "sequence": 11, "question_id": 39}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 251, "question": "Volharden, continueren en funderen", "sequence": 11, "question_id": 40}, {"answer": "0", "matrix_row_id": 252, "question": "Doordringen en beargumenteren", "sequence": 10, "question_id": 40}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 253, "question": "Vaart, beweging en score", "sequence": 11, "question_id": 40}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 254, "question": "Hernieuwing en zuivering", "sequence": 11, "question_id": 40}], "consultant_name": "Andrea de Boeij-van Harn", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 3981, "id": 10423, "partner_name": "Przemyslaw Chmielewski", "version": 0, "main_document": false, "consultant_organizationname": "MY-organization", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Functie", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 4}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2021-07-14 04:51:24", "lines": [{"answer": "Przemek", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 512, "question": "Vernieuwing, groei en schaalvergroting", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 513, "question": "Ontvankelijkheid en intu\u00eftieve ervaring", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 514, "question": "Be\u00efnvloeden en zuiver maken", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 515, "question": "Betrouwbaarheid en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 526, "question": "Onderling uitwisselen, adviseren en kritisch becommentari\u00ebren", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 527, "question": "Praktische verantwoordelijkheid en nuttige activiteit", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 528, "question": "Kennis en ervaring, uitkomst en gevolg", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 529, "question": "Verweving, nieuwe hulpbronnen en middelen", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 540, "question": "Levendigheid en activering", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 541, "question": "Betrouwbare samenhang en vormgeving", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 542, "question": "Resultaat, uitkomst en verdienste", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 543, "question": "Vruchtbaarheid en continu\u00efteit", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 554, "question": "Klimaat en atmosfeer", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 555, "question": "Experiment en strategie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 556, "question": "Voorbereiding en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 557, "question": "Binding, samenhang en steun", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 568, "question": "Externe ondersteuning, betrekkingen en beeldvorming", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 569, "question": "Duidelijkheid en ge\u00efnformeerd zijn", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 570, "question": "Gereed zijn en slagvaardigheid", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 571, "question": "Oorspronkelijkheid, onbevreesdheid en vrijmoedigheid", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 582, "question": "Stevigheid en betrouwbaarheid", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 583, "question": "Prestatie, verdienste en output", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 584, "question": "Integratie, beelden en concepten", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 585, "question": "Scholing, coaching en vorming", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 596, "question": "Voorbereiden, tenuitvoerleggen en evalueren", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 597, "question": "Effectiviteit, efficiency en optimalisatie", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 598, "question": "Koers, doelstelling en bestemming", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 599, "question": "Feiten en gegevens, vaardigheid en objectiviteit", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 610, "question": "Indeling, duidelijkheid en afstemming", "sequence": 11, "question_id": 71}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 611, "question": "Overdenking en observatie", "sequence": 11, "question_id": 71}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 612, "question": "Gevoel en sensitiviteit", "sequence": 11, "question_id": 71}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 613, "question": "Verandering, afwisseling en vernieuwing", "sequence": 11, "question_id": 71}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 624, "question": "Vormen, bewerken en tot uitdrukking brengen", "sequence": 11, "question_id": 72}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 625, "question": "Doel stellen, instrumenteren en uitkomst geven", "sequence": 11, "question_id": 72}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 626, "question": "Veranderen, nieuw maken en reinigen", "sequence": 11, "question_id": 72}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 627, "question": "Doeltreffend zijn, richten en ondersteunen", "sequence": 11, "question_id": 72}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 638, "question": "Volharden, continueren en funderen", "sequence": 11, "question_id": 73}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 639, "question": "Doordringen en beargumenteren", "sequence": 11, "question_id": 73}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 640, "question": "Vaart, beweging en score", "sequence": 11, "question_id": 73}, {"answer": "2", "matrix_row_id": 641, "question": "Hernieuwing en zuivering", "sequence": 11, "question_id": 73}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 652, "question": "Onbevangenheid, vrije vorm en expressie", "sequence": 11, "question_id": 74}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 653, "question": "Continu\u00efteit, worteling en vaste grond", "sequence": 11, "question_id": 74}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 654, "question": "Ontstopping en activering", "sequence": 11, "question_id": 74}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 655, "question": "Onderling overleg en saamhorigheid", "sequence": 11, "question_id": 74}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 666, "question": "Frisheid, levendigheid en ontvankelijkheid", "sequence": 11, "question_id": 75}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 667, "question": "Verankering, versteviging en basis", "sequence": 11, "question_id": 75}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 668, "question": "Voorbereiding, planning en voortgangsbewaking", "sequence": 11, "question_id": 75}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 669, "question": "Logisch denken en concrete objectiviteit", "sequence": 11, "question_id": 75}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 680, "question": "Fundering en duurzaamheid, vorm en detail", "sequence": 11, "question_id": 76}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 681, "question": "Bestudering en nauwkeurigheid, zichtbaarheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 76}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 682, "question": "Overzicht en regelmaat, grondigheid en stevigheid", "sequence": 11, "question_id": 76}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 683, "question": "Punctualiteit en tijdigheid, dienstbetoon en accurate uitvoering", "sequence": 11, "question_id": 76}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 694, "question": "Bewegingsvrijheid, activiteit en\u00a0onafhankelijkheid", "sequence": 11, "question_id": 77}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 695, "question": "Deskundigheid, indeling en planning", "sequence": 11, "question_id": 77}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 696, "question": "Gemeenschappelijke omgang en gezamenlijk overleg", "sequence": 11, "question_id": 77}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 697, "question": "Voeling, contact en wisselwerking", "sequence": 11, "question_id": 77}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 708, "question": "Ontvankelijkheid, helderheid en transparantie", "sequence": 11, "question_id": 78}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 709, "question": "Initiatief, vertrouwen en duurzame gerichtheid", "sequence": 11, "question_id": 78}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 710, "question": "Creativiteit, overdracht en verbinding", "sequence": 11, "question_id": 78}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 711, "question": "Levenskracht, natuur en belichaming", "sequence": 11, "question_id": 78}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 722, "question": "Aanvaarding en hier-en-nu-gericht zijn", "sequence": 11, "question_id": 79}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 723, "question": "Oorspronkelijkheid, aanpassing en uitwisseling", "sequence": 11, "question_id": 79}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 724, "question": "Geduld en aanwezigheid, afstemming en evenwicht", "sequence": 11, "question_id": 79}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 725, "question": "Trefzekerheid, betekenis en vormgeving", "sequence": 11, "question_id": 79}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 736, "question": "Richting, beweging en vertrouwen", "sequence": 11, "question_id": 80}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 737, "question": "Uitwisseling en dienstbaarheid", "sequence": 11, "question_id": 80}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 738, "question": "Vormvastheid en overzicht", "sequence": 11, "question_id": 80}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 739, "question": "Voortgang, bemiddeling en behartiging", "sequence": 11, "question_id": 80}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 750, "question": "Waarheid, duurzaamheid en verwezenlijking", "sequence": 11, "question_id": 81}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 751, "question": "Spontaniteit en expressie", "sequence": 11, "question_id": 81}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 752, "question": "Aanvoeling en ontstopping", "sequence": 11, "question_id": 81}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 753, "question": "Losse natuurlijkheid en onbevangen beschikbaarheid", "sequence": 11, "question_id": 81}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 764, "question": "Inzichtelijkheid, indeling en functionaliteit", "sequence": 11, "question_id": 82}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 765, "question": "Beeldvorming, omgeving en betrekkingen", "sequence": 11, "question_id": 82}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 766, "question": "Afwisseling en beweging", "sequence": 11, "question_id": 82}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 767, "question": "Richting en fysieke aanwezigheid", "sequence": 11, "question_id": 82}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 778, "question": "Verduurzamen, vaste richting geven en funderen", "sequence": 12, "question_id": 83}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 779, "question": "Verenigen, verlangen en verbinden", "sequence": 12, "question_id": 83}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 780, "question": "Gewaarworden, omzetten en samenvoegen", "sequence": 12, "question_id": 83}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 781, "question": "Ervaren, fysiek scheppen en verduidelijken", "sequence": 11, "question_id": 83}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 792, "question": "Samengaan en verduidelijken", "sequence": 12, "question_id": 84}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 793, "question": "Ge\u00efnformeerd, helderheid en duidelijkheid zijn", "sequence": 11, "question_id": 84}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 794, "question": "Intu\u00eftief en lichamelijk zijn", "sequence": 11, "question_id": 84}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 795, "question": "Overeenstemmen, bewegen en standvastig zijn", "sequence": 11, "question_id": 84}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 806, "question": "Schoonmaken en wederopbouwen", "sequence": 11, "question_id": 85}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 807, "question": "Omvattend weten en vertrouwen", "sequence": 11, "question_id": 85}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 808, "question": "Vormgeven en overleggen, realiseren en aanpassen", "sequence": 11, "question_id": 85}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 809, "question": "Richten en overbruggen, omvormen en verbinden", "sequence": 11, "question_id": 85}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 820, "question": "Richtinggevoel en activiteit, voorstelling en navolging", "sequence": 11, "question_id": 86}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 821, "question": "Evenwicht en trefzekerheid, aansluiting en overdracht", "sequence": 11, "question_id": 86}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 822, "question": "Aanwezigheid, beschikbaarheid en onbevangenheid", "sequence": 12, "question_id": 86}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 823, "question": "Gericht vermogen, waarheid en duurzame verbinding", "sequence": 11, "question_id": 86}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 834, "question": "Creatieve voortplanting en doelgerichte activiteit", "sequence": 12, "question_id": 87}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 835, "question": "Duur en regelmaat, geloof en vormgeving", "sequence": 12, "question_id": 87}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 836, "question": "Participatie, uitwisseling en overleg", "sequence": 12, "question_id": 87}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 837, "question": "Voorbereiding, planning en overzicht", "sequence": 12, "question_id": 87}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 848, "question": "Omgeving en public relations", "sequence": 12, "question_id": 88}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 849, "question": "Bediening, nauwkeurigheid en nazorg", "sequence": 12, "question_id": 88}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 850, "question": "Inleving en slagvaardigheid", "sequence": 12, "question_id": 88}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 851, "question": "Product en realisatie", "sequence": 12, "question_id": 88}], "consultant_name": "Andrea de Boeij-van Harn", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 3981, "id": 10424, "partner_name": "Przemyslaw Chmielewski", "version": 0, "main_document": false, "consultant_organizationname": "MY-organization", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2021-08-02 19:05:32", "lines": [{"answer": "Senior Art Director", "matrix_row_id": false, "question": "What is your position or function?", "sequence": 10, "question_id": 25}, {"answer": "College", "matrix_row_id": false, "question": "What is the level of knowledge and skillbase of the position?", "sequence": 10, "question_id": 26}, {"answer": "Coming up with concepts for advertising campaigns and executing the artwork and video footage to support the campaign.", "matrix_row_id": false, "question": "What is enjoyable about this position or function?", "sequence": 10, "question_id": 27}, {"answer": "The very tight deadlines and the constant expectation of delivering brilliant creative ideas.", "matrix_row_id": false, "question": "What is not enjoyable or less enjoyable about this position or function?", "sequence": 10, "question_id": 28}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 98, "question": "Investigation and arrangement", "sequence": 12, "question_id": 29}, {"answer": "2", "matrix_row_id": 99, "question": "Development and practice", "sequence": 11, "question_id": 29}, {"answer": "1", "matrix_row_id": 100, "question": "Resources and contacts", "sequence": 11, "question_id": 29}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 101, "question": "Goal orientation and direction", "sequence": 11, "question_id": 29}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 112, "question": "Being active, pragmatic and useful", "sequence": 11, "question_id": 30}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 113, "question": "Analyzing and thinking logically", "sequence": 11, "question_id": 30}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 114, "question": "Perceiving and observing", "sequence": 11, "question_id": 30}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 115, "question": "Reasoning and forming concepts", "sequence": 11, "question_id": 30}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 126, "question": "Renewal, growth and scaling up", "sequence": 11, "question_id": 31}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 127, "question": "Receptivity and intuitive experience", "sequence": 11, "question_id": 31}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 128, "question": "Influencing and purifying", "sequence": 11, "question_id": 31}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 129, "question": "Reliability and verification", "sequence": 11, "question_id": 31}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 140, "question": "Mutual exchange, advising and commenting critically", "sequence": 11, "question_id": 32}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 141, "question": "Practical responsibility and useful activity", "sequence": 11, "question_id": 32}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 142, "question": "Knowledge and experience, outcome and effect", "sequence": 11, "question_id": 32}, {"answer": "2", "matrix_row_id": 143, "question": "New resources and acquisition", "sequence": 11, "question_id": 32}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 154, "question": "Animation and activation", "sequence": 11, "question_id": 33}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 155, "question": "Reliable consistency and design", "sequence": 11, "question_id": 33}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 156, "question": "Result, outcome and merits", "sequence": 11, "question_id": 33}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 157, "question": "Fertility and continuity", "sequence": 11, "question_id": 33}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 168, "question": "Climate and atmosphere", "sequence": 11, "question_id": 34}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 169, "question": "Experiment and strategy", "sequence": 11, "question_id": 34}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 170, "question": "Preparation and verification", "sequence": 11, "question_id": 34}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 171, "question": "Bonding, consistency and support", "sequence": 11, "question_id": 34}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 182, "question": "External support, relations and imaging", "sequence": 11, "question_id": 35}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 183, "question": "Clarity and being informed", "sequence": 11, "question_id": 35}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 184, "question": "Being ready and decisiveness", "sequence": 11, "question_id": 35}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 185, "question": "Originality, fearlessness and frankness", "sequence": 11, "question_id": 35}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 196, "question": "Sturdiness and reliability", "sequence": 11, "question_id": 36}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 197, "question": "Achievement, merits and output", "sequence": 11, "question_id": 36}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 198, "question": "Integration, images and concepts", "sequence": 11, "question_id": 36}, {"answer": "2", "matrix_row_id": 199, "question": "Schooling, coaching and education", "sequence": 11, "question_id": 36}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 210, "question": "Preparation, implementation and evaluation", "sequence": 11, "question_id": 37}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 211, "question": "Effectiveness, efficiency and optimization", "sequence": 11, "question_id": 37}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 212, "question": "Course, objective and destination", "sequence": 11, "question_id": 37}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 213, "question": "Facts and data, skillfulness and objectivity", "sequence": 11, "question_id": 37}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 223, "question": "Layout, clarity and alignment", "sequence": 13, "question_id": 38}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 224, "question": "Contemplation and observation", "sequence": 11, "question_id": 38}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 225, "question": "Feeling and sensitivity", "sequence": 11, "question_id": 38}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 226, "question": "Change, diversity and renewal", "sequence": 11, "question_id": 38}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 237, "question": "Shaping, cultivation and expression", "sequence": 11, "question_id": 39}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 238, "question": "Objective, instrumentation and outcome", "sequence": 11, "question_id": 39}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 239, "question": "Change, renewal and purification", "sequence": 11, "question_id": 39}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 240, "question": "Effectiveness, focus and support", "sequence": 11, "question_id": 39}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 251, "question": "Perseverance, continuity and foundation", "sequence": 11, "question_id": 40}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 252, "question": "Pervasion and reasoning", "sequence": 11, "question_id": 40}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 253, "question": "Speed, movement and score", "sequence": 11, "question_id": 40}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 254, "question": "Renewal and purification", "sequence": 11, "question_id": 40}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 265, "question": "Impartiality, free form and expression", "sequence": 11, "question_id": 41}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 266, "question": "Continuity, rooting and solid ground", "sequence": 11, "question_id": 41}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 267, "question": "Unclogging, untying and activation", "sequence": 11, "question_id": 41}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 268, "question": "Mutual consultation and solidarity", "sequence": 11, "question_id": 41}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 279, "question": "Freshness, liveliness and receptivity", "sequence": 11, "question_id": 42}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 280, "question": "Anchoring, reinforcement and base", "sequence": 11, "question_id": 42}, {"answer": "2", "matrix_row_id": 281, "question": "Preparation, planning and progress monitoring", "sequence": 11, "question_id": 42}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 282, "question": "Logical thinking and concrete objectivity", "sequence": 11, "question_id": 42}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 293, "question": "Foundation and durability, shape and detail", "sequence": 11, "question_id": 43}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 294, "question": "Study and precision, visibility and direction", "sequence": 11, "question_id": 43}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 295, "question": "Overview and regularity, thoroughness and solidity", "sequence": 11, "question_id": 43}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 296, "question": "Punctuality and timelines, service and accurate implementation", "sequence": 11, "question_id": 43}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 307, "question": "Freedom of movement, independence and activity", "sequence": 11, "question_id": 44}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 308, "question": "Expertise, layout and planning", "sequence": 11, "question_id": 44}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 309, "question": "Common fellowship and mutual consultation", "sequence": 11, "question_id": 44}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 310, "question": "Feeling, contact and interaction", "sequence": 11, "question_id": 44}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 321, "question": "Receptivity, clearness and transparency", "sequence": 11, "question_id": 45}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 322, "question": "Initiative, trust and durable directedness", "sequence": 11, "question_id": 45}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 323, "question": "Creativity, transfer and connection", "sequence": 11, "question_id": 45}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 324, "question": "Life force, nature and embodiment", "sequence": 11, "question_id": 45}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 335, "question": "Acceptance and here-and-now-focus", "sequence": 11, "question_id": 46}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 336, "question": "Originality, adaptation and exchange", "sequence": 11, "question_id": 46}, {"answer": "2", "matrix_row_id": 337, "question": "Patience and presence, alignment and balance", "sequence": 11, "question_id": 46}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 338, "question": "Accuracy, meaning and design", "sequence": 11, "question_id": 46}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 349, "question": "Direction, movement and trust", "sequence": 11, "question_id": 47}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 350, "question": "Exchange and servitude", "sequence": 11, "question_id": 47}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 351, "question": "Form retention and overview", "sequence": 11, "question_id": 47}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 352, "question": "Progress, mediation and representation", "sequence": 11, "question_id": 47}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 363, "question": "Truth, durability and achievement", "sequence": 11, "question_id": 48}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 364, "question": "Spontaneity and expression", "sequence": 11, "question_id": 48}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 365, "question": "Being sensing and unclogging", "sequence": 11, "question_id": 48}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 366, "question": "Loose naturalness and open-minded availability", "sequence": 11, "question_id": 48}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 377, "question": "Transparency, format and functionality", "sequence": 11, "question_id": 49}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 378, "question": "Imaging, surroundings and relationships", "sequence": 11, "question_id": 49}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 379, "question": "Variety and movement", "sequence": 11, "question_id": 49}, {"answer": "2", "matrix_row_id": 380, "question": "Will to live and physical presence", "sequence": 11, "question_id": 49}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 391, "question": "Preserve, give solid direction and build", "sequence": 11, "question_id": 50}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 392, "question": "Unite, desire and connect", "sequence": 11, "question_id": 50}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 393, "question": "Perceive, convert and conjoin", "sequence": 11, "question_id": 50}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 394, "question": "Experience, physical create and clarify", "sequence": 11, "question_id": 50}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 405, "question": "Go together, combine and agree", "sequence": 11, "question_id": 51}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 406, "question": "Be informed, distinct and clear", "sequence": 11, "question_id": 51}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 407, "question": "Be intuitive and physical", "sequence": 11, "question_id": 51}, {"answer": "2", "matrix_row_id": 408, "question": "Agree, move and be steadfast", "sequence": 11, "question_id": 51}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 419, "question": "Clean up and rebuild", "sequence": 11, "question_id": 52}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 420, "question": "Comprehensibly know and trust", "sequence": 11, "question_id": 52}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 421, "question": "Design and consult, implement and customize", "sequence": 11, "question_id": 52}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 422, "question": "Direction and bridge, transform and connect", "sequence": 11, "question_id": 52}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 433, "question": "A sense of direction and activity, representation and following", "sequence": 11, "question_id": 53}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 434, "question": "Balance and accuracy, connection and transmission", "sequence": 11, "question_id": 53}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 435, "question": "Presence, availability and open-mindedness", "sequence": 11, "question_id": 53}, {"answer": "2", "matrix_row_id": 436, "question": "Focused ability, truth and lasting connection", "sequence": 11, "question_id": 53}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 447, "question": "Creative reproduction and goal-oriented activity", "sequence": 11, "question_id": 54}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 448, "question": "Duration and regularity, belief and design", "sequence": 11, "question_id": 54}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 449, "question": "Participation, exchange and consultation", "sequence": 11, "question_id": 54}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 450, "question": "Preparation, planning and overview", "sequence": 11, "question_id": 54}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 461, "question": "Surroundings and public relations", "sequence": 11, "question_id": 55}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 462, "question": "Service, accuracy and aftercare", "sequence": 11, "question_id": 55}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 463, "question": "Empathy and readiness", "sequence": 11, "question_id": 55}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 464, "question": "Product and realization", "sequence": 11, "question_id": 55}], "consultant_name": "Nanda Bramer", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 3998, "id": 10480, "partner_name": "Jacque Moodley", "version": 0, "main_document": "bl-print.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "en_US", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Function", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 4}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2021-08-02 19:05:32", "lines": [], "consultant_name": "Nanda Bramer", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 3998, "id": 10481, "partner_name": "Jacque Moodley", "version": 0, "main_document": "bl-print.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "en_US", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Person", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2021-11-18 10:43:38", "lines": [], "consultant_name": "Tom Albertsma", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4030, "id": 10772, "partner_name": "Mark Kiffen", "version": 0, "main_document": "bl-graphics-match.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Functie", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 4}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2021-11-18 10:43:38", "lines": [], "consultant_name": "Tom Albertsma", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4030, "id": 10773, "partner_name": "Mark Kiffen", "version": 0, "main_document": "bl-graphics-match.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2022-04-03 16:11:15", "lines": [], "consultant_name": "Nanda Bramer", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4045, "id": 10989, "partner_name": "Vraja Sundari Keilman", "version": 0, "main_document": "bl-print.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "en_US", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Function", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 4}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2022-04-03 16:11:15", "lines": [], "consultant_name": "Nanda Bramer", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4045, "id": 10990, "partner_name": "Vraja Sundari Keilman", "version": 0, "main_document": "bl-print.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "en_US", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Person", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2022-07-17 14:36:54", "lines": [], "consultant_name": "Nanda Bramer", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4050, "id": 11128, "partner_name": "Gregory Falkovich", "version": 0, "main_document": "bl-print.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "en_US", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Function", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 4}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2022-07-17 14:36:54", "lines": [], "consultant_name": "Nanda Bramer", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4050, "id": 11129, "partner_name": "Gregory Falkovich", "version": 0, "main_document": "bl-print.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "en_US", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Person", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-01-27 09:01:09", "lines": [], "consultant_name": "Annebeth Hidding", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4084, "id": 11433, "partner_name": "Wilma Rensink", "version": 0, "main_document": "bl-graphics-person.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Functie", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 4}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-01-27 09:01:09", "lines": [], "consultant_name": "Annebeth Hidding", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4084, "id": 11434, "partner_name": "Wilma Rensink", "version": 0, "main_document": "bl-graphics-person.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-02-17 07:32:44", "lines": [], "consultant_name": "Consultant Nico van Leeuwen", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 1823, "id": 11454, "partner_name": "Nico van Leeuwen", "version": 0, "main_document": "bl-graphics-match.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Functie", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 4}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-02-17 07:32:44", "lines": [], "consultant_name": "Consultant Nico van Leeuwen", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 1823, "id": 11455, "partner_name": "Nico van Leeuwen", "version": 0, "main_document": "bl-graphics-match.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-03-20 08:51:00", "lines": [], "consultant_name": "Annebeth Hidding", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4092, "id": 11504, "partner_name": "Anouk de Roode", "version": 0, "main_document": "bl-graphics-person.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Functie", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 4}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-03-20 08:51:00", "lines": [], "consultant_name": "Annebeth Hidding", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4092, "id": 11505, "partner_name": "Anouk de Roode", "version": 0, "main_document": "bl-graphics-person.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-03-26 15:55:33", "lines": [], "consultant_name": "Annebeth Hidding", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4095, "id": 11512, "partner_name": "Robin Veldhuizen", "version": 0, "main_document": "bl-print.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Functie", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 4}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-03-26 15:55:33", "lines": [], "consultant_name": "Annebeth Hidding", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4095, "id": 11513, "partner_name": "Robin Veldhuizen", "version": 0, "main_document": "bl-print.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-03-26 15:55:33", "lines": [], "consultant_name": "Annebeth Hidding", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4096, "id": 11514, "partner_name": "Anne Holtvl\u00fcwer", "version": 0, "main_document": "bl-print.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Functie", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 4}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-03-26 15:55:33", "lines": [], "consultant_name": "Annebeth Hidding", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4096, "id": 11515, "partner_name": "Anne Holtvl\u00fcwer", "version": 0, "main_document": "bl-print.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-04-29 11:40:09", "lines": [{"answer": "Arthur", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 115600000, "id": 11560, "partner_name": "Arthur Beuger", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Personal", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-05-03 08:25:27", "lines": [{"answer": "Marije", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 115750000, "id": 11575, "partner_name": "Marije Bangma", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Personal", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-05-12 14:00:55", "lines": [{"answer": "Bram", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 115940000, "id": 11594, "partner_name": "Bram Vlaanderen", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Personal", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-05-14 09:58:17", "lines": [], "consultant_name": "Annebeth Hidding", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4128, "id": 11605, "partner_name": "Leroy van den Bos", "version": 0, "main_document": "bl-graphics-match.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Functie", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 4}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-05-14 09:58:17", "lines": [], "consultant_name": "Annebeth Hidding", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4128, "id": 11606, "partner_name": "Leroy van den Bos", "version": 0, "main_document": "bl-graphics-match.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-05-17 08:29:02", "lines": [{"answer": "Puck", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 512, "question": "Vernieuwing, groei en schaalvergroting", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 513, "question": "Ontvankelijkheid en intu\u00eftieve ervaring", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 514, "question": "Be\u00efnvloeden en zuiver maken", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 515, "question": "Betrouwbaarheid en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 526, "question": "Onderling uitwisselen, adviseren en kritisch becommentari\u00ebren", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 527, "question": "Praktische verantwoordelijkheid en nuttige activiteit", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 528, "question": "Kennis en ervaring, uitkomst en gevolg", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 529, "question": "Verweving, nieuwe hulpbronnen en middelen", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 540, "question": "Levendigheid en activering", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 541, "question": "Betrouwbare samenhang en vormgeving", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 542, "question": "Resultaat, uitkomst en verdienste", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 543, "question": "Vruchtbaarheid en continu\u00efteit", "sequence": 11, "question_id": 66}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 116180000, "id": 11618, "partner_name": "puck", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-05-22 15:08:29", "lines": [], "consultant_name": "Annebeth Hidding", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4138, "id": 11632, "partner_name": "Fouad Saadan", "version": 0, "main_document": "bl-graphics-match.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Functie", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 4}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-05-22 15:08:29", "lines": [], "consultant_name": "Annebeth Hidding", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4138, "id": 11633, "partner_name": "Fouad Saadan", "version": 0, "main_document": "bl-graphics-match.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-05-30 14:21:01", "lines": [], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 116550000, "id": 11655, "partner_name": "Freeke Schippers", "version": 0, "main_document": "bl-print-personal.tex", "consultant_organizationname": "BP_Personal", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-06-01 12:03:57", "lines": [], "consultant_name": "Annebeth Hidding", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4145, "id": 11664, "partner_name": "Don Kleijn", "version": 0, "main_document": "bl-graphics-person.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Functie", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 4}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-06-01 12:03:57", "lines": [], "consultant_name": "Annebeth Hidding", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4145, "id": 11665, "partner_name": "Don Kleijn", "version": 0, "main_document": "bl-graphics-person.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-06-16 14:35:55", "lines": [{"answer": "Alwin ", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 512, "question": "Vernieuwing, groei en schaalvergroting", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 513, "question": "Ontvankelijkheid en intu\u00eftieve ervaring", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 514, "question": "Be\u00efnvloeden en zuiver maken", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 515, "question": "Betrouwbaarheid en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 526, "question": "Onderling uitwisselen, adviseren en kritisch becommentari\u00ebren", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 527, "question": "Praktische verantwoordelijkheid en nuttige activiteit", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 528, "question": "Kennis en ervaring, uitkomst en gevolg", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 529, "question": "Verweving, nieuwe hulpbronnen en middelen", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 540, "question": "Levendigheid en activering", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 541, "question": "Betrouwbare samenhang en vormgeving", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 542, "question": "Resultaat, uitkomst en verdienste", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 543, "question": "Vruchtbaarheid en continu\u00efteit", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 554, "question": "Klimaat en atmosfeer", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 555, "question": "Experiment en strategie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 556, "question": "Voorbereiding en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 557, "question": "Binding, samenhang en steun", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 568, "question": "Externe ondersteuning, betrekkingen en beeldvorming", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 569, "question": "Duidelijkheid en ge\u00efnformeerd zijn", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 570, "question": "Gereed zijn en slagvaardigheid", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 571, "question": "Oorspronkelijkheid, onbevreesdheid en vrijmoedigheid", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 582, "question": "Stevigheid en betrouwbaarheid", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 583, "question": "Prestatie, verdienste en output", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 584, "question": "Integratie, beelden en concepten", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 585, "question": "Scholing, coaching en vorming", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 596, "question": "Voorbereiden, tenuitvoerleggen en evalueren", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 597, "question": "Effectiviteit, efficiency en optimalisatie", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 598, "question": "Koers, doelstelling en bestemming", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 599, "question": "Feiten en gegevens, vaardigheid en objectiviteit", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 610, "question": "Indeling, duidelijkheid en afstemming", "sequence": 11, "question_id": 71}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 611, "question": "Overdenking en observatie", "sequence": 11, "question_id": 71}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 612, "question": "Gevoel en sensitiviteit", "sequence": 11, "question_id": 71}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 613, "question": "Verandering, afwisseling en vernieuwing", "sequence": 11, "question_id": 71}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 624, "question": "Vormen, bewerken en tot uitdrukking brengen", "sequence": 11, "question_id": 72}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 625, "question": "Doel stellen, instrumenteren en uitkomst geven", "sequence": 11, "question_id": 72}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 626, "question": "Veranderen, nieuw maken en reinigen", "sequence": 11, "question_id": 72}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 627, "question": "Doeltreffend zijn, richten en ondersteunen", "sequence": 11, "question_id": 72}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 638, "question": "Volharden, continueren en funderen", "sequence": 11, "question_id": 73}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 639, "question": "Doordringen en beargumenteren", "sequence": 11, "question_id": 73}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 640, "question": "Vaart, beweging en score", "sequence": 11, "question_id": 73}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 641, "question": "Hernieuwing en zuivering", "sequence": 11, "question_id": 73}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 652, "question": "Onbevangenheid, vrije vorm en expressie", "sequence": 11, "question_id": 74}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 653, "question": "Continu\u00efteit, worteling en vaste grond", "sequence": 11, "question_id": 74}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 654, "question": "Ontstopping en activering", "sequence": 11, "question_id": 74}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 655, "question": "Onderling overleg en saamhorigheid", "sequence": 11, "question_id": 74}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 666, "question": "Frisheid, levendigheid en ontvankelijkheid", "sequence": 11, "question_id": 75}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 667, "question": "Verankering, versteviging en basis", "sequence": 11, "question_id": 75}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 668, "question": "Voorbereiding, planning en voortgangsbewaking", "sequence": 11, "question_id": 75}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 669, "question": "Logisch denken en concrete objectiviteit", "sequence": 11, "question_id": 75}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 680, "question": "Fundering en duurzaamheid, vorm en detail", "sequence": 11, "question_id": 76}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 681, "question": "Bestudering en nauwkeurigheid, zichtbaarheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 76}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 682, "question": "Overzicht en regelmaat, grondigheid en stevigheid", "sequence": 11, "question_id": 76}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 683, "question": "Punctualiteit en tijdigheid, dienstbetoon en accurate uitvoering", "sequence": 11, "question_id": 76}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 117190000, "id": 11719, "partner_name": "Alwin Sixma", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-06-19 10:22:42", "lines": [], "consultant_name": "Annebeth Hidding", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 117430000, "id": 11743, "partner_name": "Silvie Bernards", "version": 0, "main_document": "bl-print.tex", "consultant_organizationname": "BP_Personal", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-08-19 05:51:30", "lines": [], "consultant_name": "Annebeth Hidding", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 118810000, "id": 11881, "partner_name": "Bas Nieuwendijk", "version": 0, "main_document": "bl-graphics-person.tex", "consultant_organizationname": "BP_Personal", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Functie", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 4}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-08-19 05:51:30", "lines": [], "consultant_name": "Annebeth Hidding", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 118820000, "id": 11882, "partner_name": "Bas Nieuwendijk", "version": 0, "main_document": "bl-graphics-person.tex", "consultant_organizationname": "BP_Personal", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-08-31 07:14:43", "lines": [{"answer": "PW", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 118900000, "id": 11890, "partner_name": "Pieter", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-09-21 12:04:58", "lines": [{"answer": "Robert", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 119050000, "id": 11905, "partner_name": "Robert Bouma", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-09-23 11:12:42", "lines": [{"answer": "Ed", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 119070000, "id": 11907, "partner_name": "Ed Schut", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-09-23 17:06:01", "lines": [{"answer": "Rins", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "2", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 119080000, "id": 11908, "partner_name": "Rins", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-10-09 11:50:36", "lines": [{"answer": "Amanda", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 512, "question": "Vernieuwing, groei en schaalvergroting", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 513, "question": "Ontvankelijkheid en intu\u00eftieve ervaring", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 514, "question": "Be\u00efnvloeden en zuiver maken", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 515, "question": "Betrouwbaarheid en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 526, "question": "Onderling uitwisselen, adviseren en kritisch becommentari\u00ebren", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 527, "question": "Praktische verantwoordelijkheid en nuttige activiteit", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 528, "question": "Kennis en ervaring, uitkomst en gevolg", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 529, "question": "Verweving, nieuwe hulpbronnen en middelen", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 540, "question": "Levendigheid en activering", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 541, "question": "Betrouwbare samenhang en vormgeving", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 542, "question": "Resultaat, uitkomst en verdienste", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 543, "question": "Vruchtbaarheid en continu\u00efteit", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 554, "question": "Klimaat en atmosfeer", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 555, "question": "Experiment en strategie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 556, "question": "Voorbereiding en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 557, "question": "Binding, samenhang en steun", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 568, "question": "Externe ondersteuning, betrekkingen en beeldvorming", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 569, "question": "Duidelijkheid en ge\u00efnformeerd zijn", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 570, "question": "Gereed zijn en slagvaardigheid", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 571, "question": "Oorspronkelijkheid, onbevreesdheid en vrijmoedigheid", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 582, "question": "Stevigheid en betrouwbaarheid", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 583, "question": "Prestatie, verdienste en output", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 584, "question": "Integratie, beelden en concepten", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 585, "question": "Scholing, coaching en vorming", "sequence": 11, "question_id": 69}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 119330000, "id": 11933, "partner_name": "amanda mulder", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-11-02 09:38:07", "lines": [{"answer": "Jaap", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 119680000, "id": 11968, "partner_name": "henk", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-11-11 07:47:50", "lines": [{"answer": "Jan", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 512, "question": "Vernieuwing, groei en schaalvergroting", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 513, "question": "Ontvankelijkheid en intu\u00eftieve ervaring", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 514, "question": "Be\u00efnvloeden en zuiver maken", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 515, "question": "Betrouwbaarheid en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 526, "question": "Onderling uitwisselen, adviseren en kritisch becommentari\u00ebren", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 527, "question": "Praktische verantwoordelijkheid en nuttige activiteit", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 528, "question": "Kennis en ervaring, uitkomst en gevolg", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 529, "question": "Verweving, nieuwe hulpbronnen en middelen", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 540, "question": "Levendigheid en activering", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 541, "question": "Betrouwbare samenhang en vormgeving", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 542, "question": "Resultaat, uitkomst en verdienste", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 543, "question": "Vruchtbaarheid en continu\u00efteit", "sequence": 11, "question_id": 66}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 119870000, "id": 11987, "partner_name": "Kortmans", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-11-16 08:42:28", "lines": [{"answer": "marjon", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 119940000, "id": 11994, "partner_name": "marjon van weersch", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-11-17 03:08:30", "lines": [{"answer": "Mark", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 119960000, "id": 11996, "partner_name": "Mark", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-11-17 09:03:11", "lines": [{"answer": "Bart", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 119970000, "id": 11997, "partner_name": "Bart Bruijnesteijn", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-11-17 11:36:03", "lines": [], "consultant_name": "Bart Bruijnesteijn", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 119980000, "id": 11998, "partner_name": "Ketty Cassamajor", "version": 0, "main_document": "bl-graphics-person.tex", "consultant_organizationname": "BP_Personal", "partner_street2": false, "partner_lang": "en_US", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Person", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-11-26 15:48:14", "lines": [{"answer": "Floor", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 120230000, "id": 12023, "partner_name": "Floor", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-11-28 13:18:26", "lines": [{"answer": "liliana", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}], "consultant_name": "Tom Albertsma", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 120270000, "id": 12027, "partner_name": "Liliana Daniilidis", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-11-28 14:08:26", "lines": [{"answer": "flappiest", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 512, "question": "Vernieuwing, groei en schaalvergroting", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 513, "question": "Ontvankelijkheid en intu\u00eftieve ervaring", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 514, "question": "Be\u00efnvloeden en zuiver maken", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 515, "question": "Betrouwbaarheid en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 64}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 120280000, "id": 12028, "partner_name": "blabla", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2023-12-10 20:46:56", "lines": [{"answer": "Marc Test", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "0", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 10, "question_id": 63}, {"answer": "1", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "2", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 512, "question": "Vernieuwing, groei en schaalvergroting", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 513, "question": "Ontvankelijkheid en intu\u00eftieve ervaring", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "2", "matrix_row_id": 514, "question": "Be\u00efnvloeden en zuiver maken", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 515, "question": "Betrouwbaarheid en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "2", "matrix_row_id": 526, "question": "Onderling uitwisselen, adviseren en kritisch becommentari\u00ebren", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 527, "question": "Praktische verantwoordelijkheid en nuttige activiteit", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 528, "question": "Kennis en ervaring, uitkomst en gevolg", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 529, "question": "Verweving, nieuwe hulpbronnen en middelen", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "1", "matrix_row_id": 540, "question": "Levendigheid en activering", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "2", "matrix_row_id": 541, "question": "Betrouwbare samenhang en vormgeving", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 542, "question": "Resultaat, uitkomst en verdienste", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 543, "question": "Vruchtbaarheid en continu\u00efteit", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "2", "matrix_row_id": 554, "question": "Klimaat en atmosfeer", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 555, "question": "Experiment en strategie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 556, "question": "Voorbereiding en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 557, "question": "Binding, samenhang en steun", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 568, "question": "Externe ondersteuning, betrekkingen en beeldvorming", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 569, "question": "Duidelijkheid en ge\u00efnformeerd zijn", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 570, "question": "Gereed zijn en slagvaardigheid", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 571, "question": "Oorspronkelijkheid, onbevreesdheid en vrijmoedigheid", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "1", "matrix_row_id": 582, "question": "Stevigheid en betrouwbaarheid", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "2", "matrix_row_id": 583, "question": "Prestatie, verdienste en output", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 584, "question": "Integratie, beelden en concepten", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 585, "question": "Scholing, coaching en vorming", "sequence": 11, "question_id": 69}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 120520000, "id": 12052, "partner_name": "marc test sessie", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-01-03 12:55:23", "lines": [{"answer": "Arwen", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 512, "question": "Vernieuwing, groei en schaalvergroting", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 513, "question": "Ontvankelijkheid en intu\u00eftieve ervaring", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "2", "matrix_row_id": 514, "question": "Be\u00efnvloeden en zuiver maken", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 515, "question": "Betrouwbaarheid en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 526, "question": "Onderling uitwisselen, adviseren en kritisch becommentari\u00ebren", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 527, "question": "Praktische verantwoordelijkheid en nuttige activiteit", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 528, "question": "Kennis en ervaring, uitkomst en gevolg", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 529, "question": "Verweving, nieuwe hulpbronnen en middelen", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 540, "question": "Levendigheid en activering", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 541, "question": "Betrouwbare samenhang en vormgeving", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 542, "question": "Resultaat, uitkomst en verdienste", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 543, "question": "Vruchtbaarheid en continu\u00efteit", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 554, "question": "Klimaat en atmosfeer", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 555, "question": "Experiment en strategie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 556, "question": "Voorbereiding en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 557, "question": "Binding, samenhang en steun", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 568, "question": "Externe ondersteuning, betrekkingen en beeldvorming", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 569, "question": "Duidelijkheid en ge\u00efnformeerd zijn", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 570, "question": "Gereed zijn en slagvaardigheid", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 571, "question": "Oorspronkelijkheid, onbevreesdheid en vrijmoedigheid", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 582, "question": "Stevigheid en betrouwbaarheid", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 583, "question": "Prestatie, verdienste en output", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 584, "question": "Integratie, beelden en concepten", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 585, "question": "Scholing, coaching en vorming", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 596, "question": "Voorbereiden, tenuitvoerleggen en evalueren", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 597, "question": "Effectiviteit, efficiency en optimalisatie", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 598, "question": "Koers, doelstelling en bestemming", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 599, "question": "Feiten en gegevens, vaardigheid en objectiviteit", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 610, "question": "Indeling, duidelijkheid en afstemming", "sequence": 11, "question_id": 71}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 611, "question": "Overdenking en observatie", "sequence": 11, "question_id": 71}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 612, "question": "Gevoel en sensitiviteit", "sequence": 11, "question_id": 71}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 613, "question": "Verandering, afwisseling en vernieuwing", "sequence": 11, "question_id": 71}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 624, "question": "Vormen, bewerken en tot uitdrukking brengen", "sequence": 11, "question_id": 72}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 625, "question": "Doel stellen, instrumenteren en uitkomst geven", "sequence": 11, "question_id": 72}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 626, "question": "Veranderen, nieuw maken en reinigen", "sequence": 11, "question_id": 72}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 627, "question": "Doeltreffend zijn, richten en ondersteunen", "sequence": 11, "question_id": 72}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 638, "question": "Volharden, continueren en funderen", "sequence": 11, "question_id": 73}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 639, "question": "Doordringen en beargumenteren", "sequence": 11, "question_id": 73}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 640, "question": "Vaart, beweging en score", "sequence": 11, "question_id": 73}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 641, "question": "Hernieuwing en zuivering", "sequence": 11, "question_id": 73}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 652, "question": "Onbevangenheid, vrije vorm en expressie", "sequence": 11, "question_id": 74}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 653, "question": "Continu\u00efteit, worteling en vaste grond", "sequence": 11, "question_id": 74}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 654, "question": "Ontstopping en activering", "sequence": 11, "question_id": 74}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 655, "question": "Onderling overleg en saamhorigheid", "sequence": 11, "question_id": 74}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 666, "question": "Frisheid, levendigheid en ontvankelijkheid", "sequence": 11, "question_id": 75}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 667, "question": "Verankering, versteviging en basis", "sequence": 11, "question_id": 75}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 668, "question": "Voorbereiding, planning en voortgangsbewaking", "sequence": 11, "question_id": 75}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 669, "question": "Logisch denken en concrete objectiviteit", "sequence": 11, "question_id": 75}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 680, "question": "Fundering en duurzaamheid, vorm en detail", "sequence": 11, "question_id": 76}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 681, "question": "Bestudering en nauwkeurigheid, zichtbaarheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 76}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 682, "question": "Overzicht en regelmaat, grondigheid en stevigheid", "sequence": 11, "question_id": 76}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 683, "question": "Punctualiteit en tijdigheid, dienstbetoon en accurate uitvoering", "sequence": 11, "question_id": 76}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 694, "question": "Bewegingsvrijheid, activiteit en\u00a0onafhankelijkheid", "sequence": 11, "question_id": 77}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 695, "question": "Deskundigheid, indeling en planning", "sequence": 11, "question_id": 77}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 696, "question": "Gemeenschappelijke omgang en gezamenlijk overleg", "sequence": 11, "question_id": 77}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 697, "question": "Voeling, contact en wisselwerking", "sequence": 11, "question_id": 77}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 708, "question": "Ontvankelijkheid, helderheid en transparantie", "sequence": 11, "question_id": 78}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 709, "question": "Initiatief, vertrouwen en duurzame gerichtheid", "sequence": 11, "question_id": 78}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 710, "question": "Creativiteit, overdracht en verbinding", "sequence": 11, "question_id": 78}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 711, "question": "Levenskracht, natuur en belichaming", "sequence": 11, "question_id": 78}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 722, "question": "Aanvaarding en hier-en-nu-gericht zijn", "sequence": 11, "question_id": 79}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 723, "question": "Oorspronkelijkheid, aanpassing en uitwisseling", "sequence": 11, "question_id": 79}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 724, "question": "Geduld en aanwezigheid, afstemming en evenwicht", "sequence": 11, "question_id": 79}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 725, "question": "Trefzekerheid, betekenis en vormgeving", "sequence": 11, "question_id": 79}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 120940000, "id": 12094, "partner_name": "ap", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-01-11 19:59:20", "lines": [], "consultant_name": "Tom Albertsma", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4228, "id": 12108, "partner_name": "Guido de Bruin", "version": 0, "main_document": "bl-graphics-match.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Functie", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 4}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-01-11 19:59:20", "lines": [], "consultant_name": "Tom Albertsma", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4228, "id": 12109, "partner_name": "Guido de Bruin", "version": 0, "main_document": "bl-graphics-match.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-01-18 05:51:42", "lines": [{"answer": "jet", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 512, "question": "Vernieuwing, groei en schaalvergroting", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 513, "question": "Ontvankelijkheid en intu\u00eftieve ervaring", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 514, "question": "Be\u00efnvloeden en zuiver maken", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 515, "question": "Betrouwbaarheid en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 526, "question": "Onderling uitwisselen, adviseren en kritisch becommentari\u00ebren", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 527, "question": "Praktische verantwoordelijkheid en nuttige activiteit", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 528, "question": "Kennis en ervaring, uitkomst en gevolg", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 529, "question": "Verweving, nieuwe hulpbronnen en middelen", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 540, "question": "Levendigheid en activering", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 541, "question": "Betrouwbare samenhang en vormgeving", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 542, "question": "Resultaat, uitkomst en verdienste", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 543, "question": "Vruchtbaarheid en continu\u00efteit", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 554, "question": "Klimaat en atmosfeer", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 555, "question": "Experiment en strategie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 556, "question": "Voorbereiding en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 557, "question": "Binding, samenhang en steun", "sequence": 11, "question_id": 67}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 121180000, "id": 12118, "partner_name": "jet van doornik", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-01-23 06:50:08", "lines": [{"answer": "Ursula", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "2", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "2", "matrix_row_id": 512, "question": "Vernieuwing, groei en schaalvergroting", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 513, "question": "Ontvankelijkheid en intu\u00eftieve ervaring", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 514, "question": "Be\u00efnvloeden en zuiver maken", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 515, "question": "Betrouwbaarheid en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "2", "matrix_row_id": 526, "question": "Onderling uitwisselen, adviseren en kritisch becommentari\u00ebren", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 527, "question": "Praktische verantwoordelijkheid en nuttige activiteit", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 528, "question": "Kennis en ervaring, uitkomst en gevolg", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "1", "matrix_row_id": 529, "question": "Verweving, nieuwe hulpbronnen en middelen", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 540, "question": "Levendigheid en activering", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 541, "question": "Betrouwbare samenhang en vormgeving", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 542, "question": "Resultaat, uitkomst en verdienste", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "2", "matrix_row_id": 543, "question": "Vruchtbaarheid en continu\u00efteit", "sequence": 11, "question_id": 66}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 121210000, "id": 12121, "partner_name": "Ursula de Wit", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-01-23 20:14:31", "lines": [], "consultant_name": "Tom Albertsma", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4235, "id": 12127, "partner_name": "Mehrnaz Massarrat", "version": 0, "main_document": "bl-graphics-match.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Functie", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 4}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-01-23 20:14:31", "lines": [], "consultant_name": "Tom Albertsma", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4235, "id": 12128, "partner_name": "Mehrnaz Massarrat", "version": 0, "main_document": "bl-graphics-match.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-02-12 17:49:00", "lines": [{"answer": "Lars", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "3", "matrix_row_id": 512, "question": "Vernieuwing, groei en schaalvergroting", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 513, "question": "Ontvankelijkheid en intu\u00eftieve ervaring", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 514, "question": "Be\u00efnvloeden en zuiver maken", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 515, "question": "Betrouwbaarheid en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 526, "question": "Onderling uitwisselen, adviseren en kritisch becommentari\u00ebren", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 527, "question": "Praktische verantwoordelijkheid en nuttige activiteit", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 528, "question": "Kennis en ervaring, uitkomst en gevolg", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 529, "question": "Verweving, nieuwe hulpbronnen en middelen", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 540, "question": "Levendigheid en activering", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 541, "question": "Betrouwbare samenhang en vormgeving", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 542, "question": "Resultaat, uitkomst en verdienste", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 543, "question": "Vruchtbaarheid en continu\u00efteit", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 554, "question": "Klimaat en atmosfeer", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 555, "question": "Experiment en strategie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 556, "question": "Voorbereiding en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 557, "question": "Binding, samenhang en steun", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 568, "question": "Externe ondersteuning, betrekkingen en beeldvorming", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 569, "question": "Duidelijkheid en ge\u00efnformeerd zijn", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 570, "question": "Gereed zijn en slagvaardigheid", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 571, "question": "Oorspronkelijkheid, onbevreesdheid en vrijmoedigheid", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 582, "question": "Stevigheid en betrouwbaarheid", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 583, "question": "Prestatie, verdienste en output", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 584, "question": "Integratie, beelden en concepten", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 585, "question": "Scholing, coaching en vorming", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 596, "question": "Voorbereiden, tenuitvoerleggen en evalueren", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 597, "question": "Effectiviteit, efficiency en optimalisatie", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 598, "question": "Koers, doelstelling en bestemming", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 599, "question": "Feiten en gegevens, vaardigheid en objectiviteit", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 610, "question": "Indeling, duidelijkheid en afstemming", "sequence": 11, "question_id": 71}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 611, "question": "Overdenking en observatie", "sequence": 11, "question_id": 71}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 612, "question": "Gevoel en sensitiviteit", "sequence": 11, "question_id": 71}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 613, "question": "Verandering, afwisseling en vernieuwing", "sequence": 11, "question_id": 71}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 121890000, "id": 12189, "partner_name": "Lars Holm", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-02-13 11:59:35", "lines": [{"answer": "Annemarie", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 121990000, "id": 12199, "partner_name": "Annemarie", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-02-13 13:33:07", "lines": [{"answer": "Joke", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 512, "question": "Vernieuwing, groei en schaalvergroting", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 513, "question": "Ontvankelijkheid en intu\u00eftieve ervaring", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 514, "question": "Be\u00efnvloeden en zuiver maken", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 515, "question": "Betrouwbaarheid en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 526, "question": "Onderling uitwisselen, adviseren en kritisch becommentari\u00ebren", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 527, "question": "Praktische verantwoordelijkheid en nuttige activiteit", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 528, "question": "Kennis en ervaring, uitkomst en gevolg", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 529, "question": "Verweving, nieuwe hulpbronnen en middelen", "sequence": 11, "question_id": 65}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 122000000, "id": 12200, "partner_name": "Joke", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-02-13 15:26:33", "lines": [{"answer": "Mea", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 122020000, "id": 12202, "partner_name": "m.snoey", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-02-14 09:02:33", "lines": [{"answer": "Lien", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 122040000, "id": 12204, "partner_name": "Lien", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-02-15 06:58:00", "lines": [{"answer": "Mich\u00e8le", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 122130000, "id": 12213, "partner_name": "mich\u00e8le", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-02-15 10:46:40", "lines": [{"answer": "Fien", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 512, "question": "Vernieuwing, groei en schaalvergroting", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 513, "question": "Ontvankelijkheid en intu\u00eftieve ervaring", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 514, "question": "Be\u00efnvloeden en zuiver maken", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 515, "question": "Betrouwbaarheid en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 624, "question": "Vormen, bewerken en tot uitdrukking brengen", "sequence": 11, "question_id": 72}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 625, "question": "Doel stellen, instrumenteren en uitkomst geven", "sequence": 11, "question_id": 72}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 626, "question": "Veranderen, nieuw maken en reinigen", "sequence": 11, "question_id": 72}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 627, "question": "Doeltreffend zijn, richten en ondersteunen", "sequence": 11, "question_id": 72}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 610, "question": "Indeling, duidelijkheid en afstemming", "sequence": 11, "question_id": 71}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 611, "question": "Overdenking en observatie", "sequence": 11, "question_id": 71}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 612, "question": "Gevoel en sensitiviteit", "sequence": 11, "question_id": 71}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 613, "question": "Verandering, afwisseling en vernieuwing", "sequence": 11, "question_id": 71}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 596, "question": "Voorbereiden, tenuitvoerleggen en evalueren", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 597, "question": "Effectiviteit, efficiency en optimalisatie", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 598, "question": "Koers, doelstelling en bestemming", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 599, "question": "Feiten en gegevens, vaardigheid en objectiviteit", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 582, "question": "Stevigheid en betrouwbaarheid", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 583, "question": "Prestatie, verdienste en output", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 584, "question": "Integratie, beelden en concepten", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 585, "question": "Scholing, coaching en vorming", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 568, "question": "Externe ondersteuning, betrekkingen en beeldvorming", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 569, "question": "Duidelijkheid en ge\u00efnformeerd zijn", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 570, "question": "Gereed zijn en slagvaardigheid", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 571, "question": "Oorspronkelijkheid, onbevreesdheid en vrijmoedigheid", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 554, "question": "Klimaat en atmosfeer", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 555, "question": "Experiment en strategie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 556, "question": "Voorbereiding en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 557, "question": "Binding, samenhang en steun", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 540, "question": "Levendigheid en activering", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 541, "question": "Betrouwbare samenhang en vormgeving", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 542, "question": "Resultaat, uitkomst en verdienste", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 543, "question": "Vruchtbaarheid en continu\u00efteit", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 526, "question": "Onderling uitwisselen, adviseren en kritisch becommentari\u00ebren", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 527, "question": "Praktische verantwoordelijkheid en nuttige activiteit", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 528, "question": "Kennis en ervaring, uitkomst en gevolg", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 529, "question": "Verweving, nieuwe hulpbronnen en middelen", "sequence": 11, "question_id": 65}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 122150000, "id": 12215, "partner_name": "Fien van Dam", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-02-19 10:12:35", "lines": [{"answer": "Jeanette", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 512, "question": "Vernieuwing, groei en schaalvergroting", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 513, "question": "Ontvankelijkheid en intu\u00eftieve ervaring", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 514, "question": "Be\u00efnvloeden en zuiver maken", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 515, "question": "Betrouwbaarheid en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 526, "question": "Onderling uitwisselen, adviseren en kritisch becommentari\u00ebren", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 527, "question": "Praktische verantwoordelijkheid en nuttige activiteit", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 528, "question": "Kennis en ervaring, uitkomst en gevolg", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 529, "question": "Verweving, nieuwe hulpbronnen en middelen", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 540, "question": "Levendigheid en activering", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 541, "question": "Betrouwbare samenhang en vormgeving", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 542, "question": "Resultaat, uitkomst en verdienste", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 543, "question": "Vruchtbaarheid en continu\u00efteit", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 554, "question": "Klimaat en atmosfeer", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 555, "question": "Experiment en strategie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 556, "question": "Voorbereiding en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 557, "question": "Binding, samenhang en steun", "sequence": 11, "question_id": 67}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 122270000, "id": 12227, "partner_name": "Jeanette Graveland", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-02-20 13:51:37", "lines": [{"answer": "Gina", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 512, "question": "Vernieuwing, groei en schaalvergroting", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 513, "question": "Ontvankelijkheid en intu\u00eftieve ervaring", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 514, "question": "Be\u00efnvloeden en zuiver maken", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 515, "question": "Betrouwbaarheid en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 64}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 122330000, "id": 12233, "partner_name": "Gina", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-02-20 20:19:28", "lines": [{"answer": "Daphne", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 122350000, "id": 12235, "partner_name": "Daphne", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-02-21 08:42:38", "lines": [{"answer": "Annemieke", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 122370000, "id": 12237, "partner_name": "Annemieke", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-02-29 17:57:31", "lines": [{"answer": "Hans", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "2", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 512, "question": "Vernieuwing, groei en schaalvergroting", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 513, "question": "Ontvankelijkheid en intu\u00eftieve ervaring", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 514, "question": "Be\u00efnvloeden en zuiver maken", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 515, "question": "Betrouwbaarheid en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "4", "matrix_row_id": 526, "question": "Onderling uitwisselen, adviseren en kritisch becommentari\u00ebren", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 527, "question": "Praktische verantwoordelijkheid en nuttige activiteit", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 528, "question": "Kennis en ervaring, uitkomst en gevolg", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 529, "question": "Verweving, nieuwe hulpbronnen en middelen", "sequence": 11, "question_id": 65}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 122660000, "id": 12266, "partner_name": "hans", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-03-12 09:49:47", "lines": [{"answer": "Joyce", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 512, "question": "Vernieuwing, groei en schaalvergroting", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 513, "question": "Ontvankelijkheid en intu\u00eftieve ervaring", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 514, "question": "Be\u00efnvloeden en zuiver maken", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 515, "question": "Betrouwbaarheid en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 526, "question": "Onderling uitwisselen, adviseren en kritisch becommentari\u00ebren", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 527, "question": "Praktische verantwoordelijkheid en nuttige activiteit", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 528, "question": "Kennis en ervaring, uitkomst en gevolg", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 529, "question": "Verweving, nieuwe hulpbronnen en middelen", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 540, "question": "Levendigheid en activering", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 541, "question": "Betrouwbare samenhang en vormgeving", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 542, "question": "Resultaat, uitkomst en verdienste", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 543, "question": "Vruchtbaarheid en continu\u00efteit", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 554, "question": "Klimaat en atmosfeer", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 555, "question": "Experiment en strategie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 556, "question": "Voorbereiding en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 557, "question": "Binding, samenhang en steun", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 568, "question": "Externe ondersteuning, betrekkingen en beeldvorming", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 569, "question": "Duidelijkheid en ge\u00efnformeerd zijn", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 570, "question": "Gereed zijn en slagvaardigheid", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 571, "question": "Oorspronkelijkheid, onbevreesdheid en vrijmoedigheid", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 582, "question": "Stevigheid en betrouwbaarheid", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 583, "question": "Prestatie, verdienste en output", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 584, "question": "Integratie, beelden en concepten", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 585, "question": "Scholing, coaching en vorming", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 596, "question": "Voorbereiden, tenuitvoerleggen en evalueren", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 597, "question": "Effectiviteit, efficiency en optimalisatie", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 598, "question": "Koers, doelstelling en bestemming", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 599, "question": "Feiten en gegevens, vaardigheid en objectiviteit", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 610, "question": "Indeling, duidelijkheid en afstemming", "sequence": 11, "question_id": 71}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 611, "question": "Overdenking en observatie", "sequence": 11, "question_id": 71}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 612, "question": "Gevoel en sensitiviteit", "sequence": 11, "question_id": 71}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 613, "question": "Verandering, afwisseling en vernieuwing", "sequence": 11, "question_id": 71}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 624, "question": "Vormen, bewerken en tot uitdrukking brengen", "sequence": 11, "question_id": 72}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 625, "question": "Doel stellen, instrumenteren en uitkomst geven", "sequence": 11, "question_id": 72}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 626, "question": "Veranderen, nieuw maken en reinigen", "sequence": 11, "question_id": 72}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 627, "question": "Doeltreffend zijn, richten en ondersteunen", "sequence": 11, "question_id": 72}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 638, "question": "Volharden, continueren en funderen", "sequence": 11, "question_id": 73}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 639, "question": "Doordringen en beargumenteren", "sequence": 11, "question_id": 73}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 640, "question": "Vaart, beweging en score", "sequence": 11, "question_id": 73}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 641, "question": "Hernieuwing en zuivering", "sequence": 11, "question_id": 73}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 652, "question": "Onbevangenheid, vrije vorm en expressie", "sequence": 11, "question_id": 74}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 653, "question": "Continu\u00efteit, worteling en vaste grond", "sequence": 11, "question_id": 74}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 654, "question": "Ontstopping en activering", "sequence": 11, "question_id": 74}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 655, "question": "Onderling overleg en saamhorigheid", "sequence": 11, "question_id": 74}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 666, "question": "Frisheid, levendigheid en ontvankelijkheid", "sequence": 11, "question_id": 75}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 667, "question": "Verankering, versteviging en basis", "sequence": 11, "question_id": 75}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 668, "question": "Voorbereiding, planning en voortgangsbewaking", "sequence": 11, "question_id": 75}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 669, "question": "Logisch denken en concrete objectiviteit", "sequence": 11, "question_id": 75}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 680, "question": "Fundering en duurzaamheid, vorm en detail", "sequence": 11, "question_id": 76}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 681, "question": "Bestudering en nauwkeurigheid, zichtbaarheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 76}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 682, "question": "Overzicht en regelmaat, grondigheid en stevigheid", "sequence": 11, "question_id": 76}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 683, "question": "Punctualiteit en tijdigheid, dienstbetoon en accurate uitvoering", "sequence": 11, "question_id": 76}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 694, "question": "Bewegingsvrijheid, activiteit en\u00a0onafhankelijkheid", "sequence": 11, "question_id": 77}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 695, "question": "Deskundigheid, indeling en planning", "sequence": 11, "question_id": 77}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 696, "question": "Gemeenschappelijke omgang en gezamenlijk overleg", "sequence": 11, "question_id": 77}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 697, "question": "Voeling, contact en wisselwerking", "sequence": 11, "question_id": 77}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 708, "question": "Ontvankelijkheid, helderheid en transparantie", "sequence": 11, "question_id": 78}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 709, "question": "Initiatief, vertrouwen en duurzame gerichtheid", "sequence": 11, "question_id": 78}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 710, "question": "Creativiteit, overdracht en verbinding", "sequence": 11, "question_id": 78}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 711, "question": "Levenskracht, natuur en belichaming", "sequence": 11, "question_id": 78}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 722, "question": "Aanvaarding en hier-en-nu-gericht zijn", "sequence": 11, "question_id": 79}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 723, "question": "Oorspronkelijkheid, aanpassing en uitwisseling", "sequence": 11, "question_id": 79}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 724, "question": "Geduld en aanwezigheid, afstemming en evenwicht", "sequence": 11, "question_id": 79}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 725, "question": "Trefzekerheid, betekenis en vormgeving", "sequence": 11, "question_id": 79}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 736, "question": "Richting, beweging en vertrouwen", "sequence": 11, "question_id": 80}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 737, "question": "Uitwisseling en dienstbaarheid", "sequence": 11, "question_id": 80}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 738, "question": "Vormvastheid en overzicht", "sequence": 11, "question_id": 80}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 739, "question": "Voortgang, bemiddeling en behartiging", "sequence": 11, "question_id": 80}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 750, "question": "Waarheid, duurzaamheid en verwezenlijking", "sequence": 11, "question_id": 81}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 751, "question": "Spontaniteit en expressie", "sequence": 11, "question_id": 81}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 752, "question": "Aanvoeling en ontstopping", "sequence": 11, "question_id": 81}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 753, "question": "Losse natuurlijkheid en onbevangen beschikbaarheid", "sequence": 11, "question_id": 81}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 764, "question": "Inzichtelijkheid, indeling en functionaliteit", "sequence": 11, "question_id": 82}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 765, "question": "Beeldvorming, omgeving en betrekkingen", "sequence": 11, "question_id": 82}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 766, "question": "Afwisseling en beweging", "sequence": 11, "question_id": 82}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 767, "question": "Richting en fysieke aanwezigheid", "sequence": 11, "question_id": 82}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 778, "question": "Verduurzamen, vaste richting geven en funderen", "sequence": 12, "question_id": 83}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 779, "question": "Verenigen, verlangen en verbinden", "sequence": 12, "question_id": 83}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 780, "question": "Gewaarworden, omzetten en samenvoegen", "sequence": 11, "question_id": 83}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 781, "question": "Ervaren, fysiek scheppen en verduidelijken", "sequence": 12, "question_id": 83}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 792, "question": "Samengaan en verduidelijken", "sequence": 11, "question_id": 84}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 793, "question": "Ge\u00efnformeerd, helderheid en duidelijkheid zijn", "sequence": 11, "question_id": 84}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 794, "question": "Intu\u00eftief en lichamelijk zijn", "sequence": 11, "question_id": 84}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 795, "question": "Overeenstemmen, bewegen en standvastig zijn", "sequence": 12, "question_id": 84}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 806, "question": "Schoonmaken en wederopbouwen", "sequence": 11, "question_id": 85}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 807, "question": "Omvattend weten en vertrouwen", "sequence": 11, "question_id": 85}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 808, "question": "Vormgeven en overleggen, realiseren en aanpassen", "sequence": 11, "question_id": 85}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 809, "question": "Richten en overbruggen, omvormen en verbinden", "sequence": 11, "question_id": 85}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 820, "question": "Richtinggevoel en activiteit, voorstelling en navolging", "sequence": 12, "question_id": 86}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 821, "question": "Evenwicht en trefzekerheid, aansluiting en overdracht", "sequence": 11, "question_id": 86}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 822, "question": "Aanwezigheid, beschikbaarheid en onbevangenheid", "sequence": 11, "question_id": 86}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 823, "question": "Gericht vermogen, waarheid en duurzame verbinding", "sequence": 11, "question_id": 86}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 123090000, "id": 12309, "partner_name": "Joyce Becker", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-03-12 11:32:09", "lines": [{"answer": "Hans", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 512, "question": "Vernieuwing, groei en schaalvergroting", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 513, "question": "Ontvankelijkheid en intu\u00eftieve ervaring", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 514, "question": "Be\u00efnvloeden en zuiver maken", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 515, "question": "Betrouwbaarheid en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 526, "question": "Onderling uitwisselen, adviseren en kritisch becommentari\u00ebren", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 527, "question": "Praktische verantwoordelijkheid en nuttige activiteit", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 528, "question": "Kennis en ervaring, uitkomst en gevolg", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 529, "question": "Verweving, nieuwe hulpbronnen en middelen", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 540, "question": "Levendigheid en activering", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 541, "question": "Betrouwbare samenhang en vormgeving", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 542, "question": "Resultaat, uitkomst en verdienste", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 543, "question": "Vruchtbaarheid en continu\u00efteit", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 554, "question": "Klimaat en atmosfeer", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 555, "question": "Experiment en strategie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 556, "question": "Voorbereiding en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 557, "question": "Binding, samenhang en steun", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 568, "question": "Externe ondersteuning, betrekkingen en beeldvorming", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 569, "question": "Duidelijkheid en ge\u00efnformeerd zijn", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 570, "question": "Gereed zijn en slagvaardigheid", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 571, "question": "Oorspronkelijkheid, onbevreesdheid en vrijmoedigheid", "sequence": 11, "question_id": 68}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 123130000, "id": 12313, "partner_name": "hans", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-03-12 16:28:59", "lines": [], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 123170000, "id": 12317, "partner_name": "M", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-03-12 20:01:15", "lines": [{"answer": "Grietje", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 512, "question": "Vernieuwing, groei en schaalvergroting", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 513, "question": "Ontvankelijkheid en intu\u00eftieve ervaring", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 514, "question": "Be\u00efnvloeden en zuiver maken", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 515, "question": "Betrouwbaarheid en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 526, "question": "Onderling uitwisselen, adviseren en kritisch becommentari\u00ebren", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 527, "question": "Praktische verantwoordelijkheid en nuttige activiteit", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 528, "question": "Kennis en ervaring, uitkomst en gevolg", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 529, "question": "Verweving, nieuwe hulpbronnen en middelen", "sequence": 11, "question_id": 65}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 123210000, "id": 12321, "partner_name": "GG", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-03-13 15:13:42", "lines": [{"answer": "Anja", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 512, "question": "Vernieuwing, groei en schaalvergroting", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 513, "question": "Ontvankelijkheid en intu\u00eftieve ervaring", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 514, "question": "Be\u00efnvloeden en zuiver maken", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 515, "question": "Betrouwbaarheid en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 64}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 123290000, "id": 12329, "partner_name": "Anja", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-03-24 01:04:09", "lines": [{"answer": "Carla", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 512, "question": "Vernieuwing, groei en schaalvergroting", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 513, "question": "Ontvankelijkheid en intu\u00eftieve ervaring", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 514, "question": "Be\u00efnvloeden en zuiver maken", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 515, "question": "Betrouwbaarheid en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 64}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 123600000, "id": 12360, "partner_name": "Carla Le Noble", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-04-08 12:35:23", "lines": [{"answer": "Eva", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 123970000, "id": 12397, "partner_name": "eva", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-04-12 18:07:44", "lines": [], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 124040000, "id": 12404, "partner_name": "yvon", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-04-15 05:33:20", "lines": [{"answer": "Corina", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 512, "question": "Vernieuwing, groei en schaalvergroting", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 513, "question": "Ontvankelijkheid en intu\u00eftieve ervaring", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 514, "question": "Be\u00efnvloeden en zuiver maken", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 515, "question": "Betrouwbaarheid en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 526, "question": "Onderling uitwisselen, adviseren en kritisch becommentari\u00ebren", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 527, "question": "Praktische verantwoordelijkheid en nuttige activiteit", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 528, "question": "Kennis en ervaring, uitkomst en gevolg", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 529, "question": "Verweving, nieuwe hulpbronnen en middelen", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 540, "question": "Levendigheid en activering", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 541, "question": "Betrouwbare samenhang en vormgeving", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 542, "question": "Resultaat, uitkomst en verdienste", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 543, "question": "Vruchtbaarheid en continu\u00efteit", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 554, "question": "Klimaat en atmosfeer", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 555, "question": "Experiment en strategie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 556, "question": "Voorbereiding en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 557, "question": "Binding, samenhang en steun", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 568, "question": "Externe ondersteuning, betrekkingen en beeldvorming", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 569, "question": "Duidelijkheid en ge\u00efnformeerd zijn", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 570, "question": "Gereed zijn en slagvaardigheid", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 571, "question": "Oorspronkelijkheid, onbevreesdheid en vrijmoedigheid", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 582, "question": "Stevigheid en betrouwbaarheid", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 583, "question": "Prestatie, verdienste en output", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 584, "question": "Integratie, beelden en concepten", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 585, "question": "Scholing, coaching en vorming", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 596, "question": "Voorbereiden, tenuitvoerleggen en evalueren", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 597, "question": "Effectiviteit, efficiency en optimalisatie", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 598, "question": "Koers, doelstelling en bestemming", "sequence": 11, "question_id": 70}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 599, "question": "Feiten en gegevens, vaardigheid en objectiviteit", "sequence": 11, "question_id": 70}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 124070000, "id": 12407, "partner_name": "Corina Nederlof", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-04-15 15:02:39", "lines": [], "consultant_name": "Tom Albertsma", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 124230000, "id": 12423, "partner_name": "Barbara", "version": 0, "main_document": "bl-graphics-person.tex", "consultant_organizationname": "BP_Personal", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-04-16 11:58:15", "lines": [{"answer": "Petri", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 512, "question": "Vernieuwing, groei en schaalvergroting", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 513, "question": "Ontvankelijkheid en intu\u00eftieve ervaring", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 514, "question": "Be\u00efnvloeden en zuiver maken", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 515, "question": "Betrouwbaarheid en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 526, "question": "Onderling uitwisselen, adviseren en kritisch becommentari\u00ebren", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 527, "question": "Praktische verantwoordelijkheid en nuttige activiteit", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 528, "question": "Kennis en ervaring, uitkomst en gevolg", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 529, "question": "Verweving, nieuwe hulpbronnen en middelen", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 540, "question": "Levendigheid en activering", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 541, "question": "Betrouwbare samenhang en vormgeving", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 542, "question": "Resultaat, uitkomst en verdienste", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 543, "question": "Vruchtbaarheid en continu\u00efteit", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 554, "question": "Klimaat en atmosfeer", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 555, "question": "Experiment en strategie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 556, "question": "Voorbereiding en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 557, "question": "Binding, samenhang en steun", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 568, "question": "Externe ondersteuning, betrekkingen en beeldvorming", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 569, "question": "Duidelijkheid en ge\u00efnformeerd zijn", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 570, "question": "Gereed zijn en slagvaardigheid", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 571, "question": "Oorspronkelijkheid, onbevreesdheid en vrijmoedigheid", "sequence": 11, "question_id": 68}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 582, "question": "Stevigheid en betrouwbaarheid", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 583, "question": "Prestatie, verdienste en output", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 584, "question": "Integratie, beelden en concepten", "sequence": 11, "question_id": 69}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 585, "question": "Scholing, coaching en vorming", "sequence": 11, "question_id": 69}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 124240000, "id": 12424, "partner_name": "Petri Schimmel", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-04-25 15:32:52", "lines": [{"answer": "Herbert", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "5", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 124500000, "id": 12450, "partner_name": "Herbert", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-04-29 18:18:56", "lines": [], "consultant_name": "Susanna v/d Elst", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4375, "id": 12457, "partner_name": "Brenda de Beer", "version": 0, "main_document": "MYfullpotential.tex", "consultant_organizationname": "MY-organization", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Functie", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 4}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-04-29 18:18:56", "lines": [], "consultant_name": "Susanna v/d Elst", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4375, "id": 12458, "partner_name": "Brenda de Beer", "version": 0, "main_document": "MYfullpotential.tex", "consultant_organizationname": "MY-organization", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-04-30 20:39:26", "lines": [], "consultant_name": "Tom Albertsma", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4376, "id": 12461, "partner_name": "Karin Vermeulen", "version": 0, "main_document": "bl-graphics-match.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Functie", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 4}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-04-30 20:39:26", "lines": [], "consultant_name": "Tom Albertsma", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4376, "id": 12462, "partner_name": "Karin Vermeulen", "version": 0, "main_document": "bl-graphics-match.tex", "consultant_organizationname": "BlueLife", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-05-15 12:59:27", "lines": [{"answer": "Jan", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 512, "question": "Vernieuwing, groei en schaalvergroting", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 513, "question": "Ontvankelijkheid en intu\u00eftieve ervaring", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 514, "question": "Be\u00efnvloeden en zuiver maken", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 515, "question": "Betrouwbaarheid en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 526, "question": "Onderling uitwisselen, adviseren en kritisch becommentari\u00ebren", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 527, "question": "Praktische verantwoordelijkheid en nuttige activiteit", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 528, "question": "Kennis en ervaring, uitkomst en gevolg", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 529, "question": "Verweving, nieuwe hulpbronnen en middelen", "sequence": 11, "question_id": 65}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 540, "question": "Levendigheid en activering", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 541, "question": "Betrouwbare samenhang en vormgeving", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 542, "question": "Resultaat, uitkomst en verdienste", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 543, "question": "Vruchtbaarheid en continu\u00efteit", "sequence": 11, "question_id": 66}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 554, "question": "Klimaat en atmosfeer", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 555, "question": "Experiment en strategie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 556, "question": "Voorbereiding en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 67}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 557, "question": "Binding, samenhang en steun", "sequence": 11, "question_id": 67}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 124910000, "id": 12491, "partner_name": "Jan Smit", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-05-15 13:26:26", "lines": [], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 124920000, "id": 12492, "partner_name": "Mart Van Veen", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-05-17 18:54:20", "lines": [{"answer": "Moon", "matrix_row_id": false, "question": "Wat is je roepnaam? Deze wordt gebruikt in je persoonlijk verslag.", "sequence": 10, "question_id": 56}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 484, "question": "Onderzoeken en ordenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 485, "question": "Ontwikkelen en oefenen", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 486, "question": "Middelen en contacten", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 487, "question": "Doelgerichtheid en richting", "sequence": 11, "question_id": 62}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 498, "question": "Actief, pragmatisch en nuttig zijn", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 499, "question": "Analyseren en logisch denken", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 500, "question": "Waarnemen en observeren", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 501, "question": "Beredeneren en begrippen vormen", "sequence": 11, "question_id": 63}, {"answer": "7", "matrix_row_id": 512, "question": "Vernieuwing, groei en schaalvergroting", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "9", "matrix_row_id": 513, "question": "Ontvankelijkheid en intu\u00eftieve ervaring", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "8", "matrix_row_id": 514, "question": "Be\u00efnvloeden en zuiver maken", "sequence": 11, "question_id": 64}, {"answer": "6", "matrix_row_id": 515, "question": "Betrouwbaarheid en verificatie", "sequence": 11, "question_id": 64}], "consultant_name": "undefined", "partner_street": false, "report_type": "personal", "partner_postalcode": false, "partner_id": 125040000, "id": 12504, "partner_name": "moon", "version": 0, "main_document": "bl-print-impression.tex", "consultant_organizationname": "BP_Impression", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-05-23 05:32:18", "lines": [], "consultant_name": "Thibaud Bruna", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4393, "id": 12514, "partner_name": "Teun Vermaas", "version": 0, "main_document": "MYfullpotential.tex", "consultant_organizationname": "MY-organization", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Functie", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 4}, {"image_directory": "set_2", "create_date": "2024-05-23 05:32:18", "lines": [], "consultant_name": "Thibaud Bruna", "partner_street": false, "report_type": "personalANDfunctional", "partner_postalcode": false, "partner_id": 4393, "id": 12515, "partner_name": "Teun Vermaas", "version": 0, "main_document": "MYfullpotential.tex", "consultant_organizationname": "MY-organization", "partner_street2": false, "partner_lang": "nl_NL", "partner_country_name": false, "name": "BlueScan Persoon", "partner_dateofbirth": false, "partner_city": false, "report_name": false, "partner_firstname": false, "survey_id": 5}]